Usklađivanje broja studenata za upis na fakultete Univerziteta u Tuzli

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, u smislu ranijih dogovora, kao i rasprave i primjedbi sa sjednice Vlade od 8.9.2015. godine, u najkraćem roku organizuje sastanak sa predstavnicima JU Univerzitet u Tuzli sa ciljem usklađivanja konačnog teksta Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis na drugi ciklus studija-master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2015/16. godini i Odluke o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2015/16. godini.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara