Usaglašavanje prijedloga upisne politike na Univerzitetu u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona je nakon rasprave o prijedlogu Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli, te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/2017. godini, ovlastila ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ministra razvoja i poduzetništva i Premijera Kantona da sačine usaglašeni prijedlog upisne politike na pojedinim fakultetima i odsjecima, i isti dostavi Senatu JU Univerzitet u Tuzli na razmatranje i utvrđivanje novog prijedloga Odluke, koji će se po dostavljanju razmotriti na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara