Usaglašavanje pozitivne liste lijekova Kantona sa federalnom listom

Rental Travel

Vlada donijela Odluku o listi lijekova obaveznog Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđena  Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, sačinjena prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka INN (generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 10.12.2015. godine, utvrđena je obaveza kantona da usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke.

Da bi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona moglo pristupiti izradi prijedloga Pozitivne liste lijekova neophodno je predhodno utvrditi Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama. Ministarstvo zdravstva utvrdilo je prijedlog Odluke o Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o lijekovima i Odlukom o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, usaglasilo listu A kao obaveznu za sve kantone i predložila neophodne lijekove na listi B (fakultativna lista) u skladu sa zahtjevima struke i finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara