Univerzitet u Tuzli bogatiji za 34 doktora nauka (foto)

Menprom

Danas je na Univerzitetu u Tuzli promovisano 34 doktora nauka. U ovoj godini na Univerzitetu u Tuzli uručeno je ukupno 2.500 diploma bachelorima, magistrima i doktorima nauka.

Reha Centar

Među doktorima nauka koji su doktorsko zvanje stekli na tuzlanskom univerzitetu tokom posljednjih šest mjeseci, najviše je doktora medicine.

„Sredstva za istraživanja – za projekte, za opremanje laboratorija i centara, za stipendiranje i kupovinu literature danas ne postoje. Sistemski pristup ovome pitanju također nije na pomolu. Danas se naukom bave isključivo univerziteti i to na temelju individualnog pristupa, entuzijazma pojedinaca, te skromnih fondova“; rekao je prof. dr. Halilović.

Promocija doktora nauka

Od ukupno 654 promovisana doktora nauka od osnivanja Univerziteta u Tuzli 1976. godine do danas, samo u ovoj godini je njih 65 promovisano.

Na svečanoj manifestaciji je naglašeno da je naredni cilj obezbijediti doktorantima da tri godine provode na Univerzitetu puno radno vrijeme i primaju platu ili stipendiju, a ne da upisuju studij po načelu samofinansiranja.

U tome je neophodna pomoć vlasti koja će kroz izmjenu Standarda i normativa za visoko obrazovanje i Kriterija za akreditaciju doktorskih programa značajnije uzeti u obzir Salzburške principe, ključni dokument Europske asocijacije univerziteta koji definiše načela doktorskih studija.

GALERIJA SLIKA

Zvanje doktora nauka dobili su:

dr.sc. Renata Hodžić
dr.sc. Alma Alić
dr.sc. Samira Hasić
dr.sc. Jasmin Suljagić
dr.sc. Larisa Softić-Gasal
dr.sc. Šahza Kikanović
dr.sc. Akif Ibrišimović
dr.sc. Samra Pirić
dr.sc. Mirsad Zornić
dr.sc. Nermir Granov
dr.sc. Šefika Umihanić
dr.sc. Hajriz Alihodžić
dr.sc. Meldina Kokorović Jukan
dr.sc. Dženana Radžo Alibegović
dr.sc. Rifat Sejdinović
dr.sc. Maida Zonić-Imamović
dr.sc. Amela Kasić
dr.sc. Mersiha Suljkanović
dr.sc. Amela Karić
dr.sc. Samira Huseinović
dr.sc. Amila Dubravić
dr.sc. Anita Petrović
dr.sc. Sanja Brekalo-Lazarević
dr.sc. Samed Jagodić
dr.sc. Suad Keranović
dr.sc. Edin Husarić
dr.sc. Hana Hastor
dr.sc. Enes Hodžić
dr.sc. Emir Halilbašić
dr.sc. Meliha Halilbašić
dr.sc. Alen Karić
dr.sc. Maida Mulić
dr.sc. Elvedin Osmanović
dr.sc. Merdža Handalić Plahonjić

Komentari

Komentara