Unaprjeđenje ravnopravnosti spolova i kreiranje jednakih mogućnosti za sve građane BiH.

Menprom

U Mostaru je završen dvodnevni radni sastanak komisija za ravnopravnost spolova kantonalnih skupština u BiH, u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gender centra Federacije BiH.

Reha Centar

Sastanak kojem su prisustvovali predstavnici/ce komisija za ravnopravnost spolova i sekretari kantonalnih skupština iz cijele BiH bio je izvrsna prilika za razmjenu iskustava, razgovor o načinima unaprjeđenja rada i uloge kantonalnih komisija za ravnopravnost spolova, kao i o modalitetima saradnje između institucionalnih mehanizama koji se bave ovom tematikom.

Ana Vuković, direktorica Gender centra Federacije BiH istakla je: “Ovaj sastanak smo organizovali kako bismo dogovorili buduću saradnju sa komisijama za ravnopravnost spolova. Nadam se da će konkretni zaključci sa ovog sastanka uroditi rezultatima na terenu”.

Fermin Cordoba, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH istakao je: “Iznimno je važno podržavati organizaciju ovakvih događaja, koji kombinuju ključne elemente na kojima mi kao Misija radimo. Ovaj sastanak je imao tri cilja: jačanje nadzorne funkcije kantonalnih skupština, unaprjeđenje saradnje institucionalnih mehanizama koji se bave ravnopravnošću spolova i poboljšanje provedbe zakona o ravnopravnosti spolova u BiH”.

Ismeta Dervoz, bivša zastupnica i prva zamjenica predsjedavajućeg Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH istakla je: “Bosna i Hercegovina je napravila veliki iskorak na polju ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena kako u privatnom, tako i u javnom životu. Imamo veoma dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, ali posebno važnim smatram upravo ovakve seminare, koji su meni, kao parlamentarki, izuzetno koristili. Smatram da je vrlo značajno pružiti informacije i upute svima onima koji se možda po prvi put susreću sa ulogom izabranih zvaničnika”.

Mara Anđelić, članica Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona naglasila je: “U protekla dva dana smo imali priliku razmijeniti vrlo važna iskustva i definirati oblasti u kojima bi trebalo intenzivirati aktivnosti i unaprijediti komunikaciju između institucija za ravnopravnost spolova”.

Misija OSCE-a u BiH, zajedno sa komisijama za ravnopravnost spolova na svim nivoima i Gender centrom Federacije BiH, nastavit će provoditi aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje oblasti ravnopravnosti spolova i kreiranje jednakih mogućnosti za sve građane BiH. 

Foto: Arhiv

aktuelno.ba

Komentari

Komentara