Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla uzelo učešće na konferenciji „Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti

Menprom

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla dalo je učešće na konferenciji „Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti“ organizovanoj od strane  Udruženja „Prava  za sve“ iz Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Udruženjem „BaBe!“ iz Republike Hrvatske. Konferencija je podržana od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Konferencija je održana 4.11.2015. godine u Sarajevu.

Reha Centar

Prisutnima se između ostalih, obratio i Ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, nj.e. Ivan Del Vechio i dr.sc. Nedjeljko Špilek, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koji su iskazali svoje zadovoljstvo da mogu da doprinesu poboljšanju stanja kada se govori o pitanjima rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Razmatrana su pitanja koja su od velikog značaja u smislu obrazovanju djece u duhu rodne ravnopravnosti .

Predstavnica Udruženja „BaBe!“ Sanja Sarnavka, iz susjedne Republike Hrvatske, istakla je značaj uvođenja teme u proces obrazovanja za uspostavljanje rodne ravnopravnosti, te obrazložila na koji način se pomenuta tema integrisala u nastavni plan i program u Hrvatskoj.

„BaBe!“ su još 2013. godine sačinile modul za „Rodnu ravnopravnost“ čiji je osnovni cilj osvijestiti činjenicu da nas ima različitih i da nemamo pravo zlostavljati nekoga jer nije većina – rekla  je Sanja Sarnavka autorica pomenutog modula.

Na osnovu podijeljenih iskustava predstavnica iz Hrvatske, kao i prezentovanih postojećih dokumenata legislative koji su doneseni u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu a tiču se borbe protiv nasilja generalno, pa tako i rodnog nasilja, sačinjene su preporuke za daljnji rad i nastojanja na koje će biti usmjereni svi oni koji imaju interes da se bave ovom temom.

Neke od preporuka koje su uvrštene u konačne zaključke su:

  • Edukacija i gender senzibilizacija nastavnog kadra, pedagoga, psihologa, odgajatelja;
  • Edukacija djece i mladih putem vršnjačke edukacije;
  • Analiza udžbenika i analiza postojećeg stanja;
  • Integrisanje teme rdone ravnopravnosti u redovan nastavni plan i program u okviru postojećih nastavnih predmeta;

Ispred Udruženja „Zemlja djece u BiH“ Tuzla učešće je dala Savjetnica za djecu, mlade i porodicu, Elma Devedžić.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: