Na Univerzitetu FINRA Tuzla otvorena Međunarodna konferencija iz oblasti turizma

Spread the love
Rental Travel

Od 14.06.-15.06. će se održati MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA, koju organizuje Univerzitet FINRA Tuzla, uz podršku Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i turističkih organizacija općina i gradova Tuzlanskog kantona, pod nazivom: ODRŽIVI RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE.

Reha Centar


Cilj Konferencije je jačanje kapaciteta i unapređenje znanja i vještina kadrova u sektoru turizma, ugostiteljstva i gastonomije, te definiranje zajedničke turističke ponude Tuzlanskog kantona i regije.
Svrha Konferencije je okupiti profesore, stručnjake, direktore turističkih organizacija, vlasnike i menadžere turističkih agencija, hotela, restorana i drugih ugostiteljskih objekata, te razgovarati o stanju u turizmu i ponuditi rješanja koja bi vodila ka unapređenju, rastu i održivom razvoju turizma na području općina i gradova Tuzlanskog kantona i regije.


Prijavljeno je 40 tema, od kojih je Međunarodni programski odbor Konferencije odabrao 32 rada i uvrstio u Zbornik radova. Radovi su od autora iz osam zemalja: Njemačka, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Gruzija, Albanija, Turska, Bosna i Hercegovina.
Konferenciju je otvorio prof.dr.sci. Ismet Kalić v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla, i istakao važnost ove Konferencije za obrazovanje i stručno osposobljvanje kadrova iz oblasti turizma, ugostiteljstva i gastronomije, te ukazao da su stručno osposobljeni kadrovi ključan faktor za održivi razvoj turističke destinacije.


Učesnike Konferencije na otvaranju su pozdravili doc. dr.sci. Marko Jurakić, Veleučilište Vimal, Sisak, Republika Hrvatska, prof. dr. sc. Refik Šećibović, Visoka škola za turizam menadžment, Konjic, Ivana Karaniklić WFTGA National Trainer, Hrvatska i Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.


Prvi dan Konferencije će se prezentovati odabrani radovi u tri sesije.
Drugi dan Konferencije će se održati panel diskusije na Panonskim jezerima, sa sljedećim temama:
⦁ Obrazovanje i stručno osposobljavanje kadrova u turizmu, ugostiteljstvu i gastronomiji- ključni faktor održivog razvoja turističke destinacije.
⦁ Inovativni pristup brendiranju turističkih proizvoda i turističke destinacije-primjeri dobre prakse, definiranje i pozicioniranje turističkih proizvoda općina i gradova Tuzlanskog kantona i kreiranje zajedničke turističke ponude Tuzlanskog kantona.
⦁ Nasljeđe, tradicija i kultura kao temelj brendiranja turističke destinacije definiranje i promoviranje autentičnosti i lokalnog identiteta.
Tokom panel diskusije vrhunski kuhar Nermin Hodžić, direktor Cooking Academy Sarajevo, će sa najboljim kuharima iz Bosne i Hercegovine i regiona, pripremati tradicionalna jela bosanske kuhinje i jela internacionalne kuhinje i dijeliti prisutnim na panel diskusiji.
Veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona prisustvuje ovoj prestižnoj Međunarodnoj konferenciji, među kojima su stručnjaci iz oblasti turizma, profesori, direktori turističkih zajednica, vlasnici i menadžeri turističkih agencija, hotela, restorana i drugih ugostiteljskih objekata.
Univerzitet FINRA planira da ova Konferencija preraste u tradicionalnu i da se održava svake godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara