Udruženje poslodavaca FBiH: Novac dobijen od klirinškog duga uložiti u privredu i infrastrukturne projekte

Spread the love
Rental Travel

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije se protivi da se sredstva dobijena naplatom klirinškog duga od Rusije u dijelu koji pripada FBiH, a radi se o oko 72,5 miliona američkih dolara, utroše za saniranje Fonda PIO/MIO i socijalna davanja u FBiH.

Reha Centar

Sredstva dobijena naplatom klirinškog duga su rezultat privrednih aktivnosti kompanija iz Bosne i Hercegovine realiziranih prije rata na tržištu tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Umjesto da se ta sredstva vrate privredi, kroz jačanje kompanija u FBiH,  izgradnju infrastrukturnih objekata kao što su ceste, bolnice, škole itd. i na osnovu njih ostvari dodatna vrijednost za sve građane FBiH, predlaže se da se ona iskoriste za krpljenje budžetskih rupa, saniranje Fonda PIO/MIO, socijalna davanja.

U Vladi Federacije BiH moraju biti svjesni da upotreba sredstava dobijenih naplatom klirinškog duga od Rusije neće trajno, nego samo privremeno, rješiti problem Fonda PIO/MIO i socijalnih davanja u FBiH. Za trajno rješenje problema Fonda PIO/MIO i socijalnih davanja u FBiH potrebne su suštinske reforme penzionog i socijalnog sistema, ali i poreskog sistema FBiH, što podrazumijeva donošenje i primjenu novih zakona i novi sistemski pristup ovim oblastima.

Upravo zbog činjenice da nema napretka u provedbi ovih reformi Međunarodni monetarni fond nije odobrio isplatu druge tranše kredita od 155 miliona KM, što je dodatno poljuljalo budžete u BiH, uključujući i budžet FBiH. Sada se te budžetske rupe pokušavaju „zakrpiti“ sredstvima dobijenim od klirinškog duga.

Ulaganje sredstava ostvarenih na osnovu naplate klirinškog duga u jačanje realnog sektora privrede u FBiH i infrastrukturu je ulaganje u nove tehnologije, povećanje izvoza, povećanje BDP-a države što automatski dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, povećanja naplate indirektnih i direktnih poreza, a samim tim trajnijeg stabiliziranja penzionog i zdravstvenog fonda te sigurnijih socijalnih davanja.

Zbog svega navedenog, insistiramo da se sredstva koja je FBiH dobila naplatom klirinškog duga od Rusije vrate onome ko ih je i zaradio – privredi Federacije BiH. Pozivamo ministre u Vladi FBiH, predstavnike vlasti u FBiH, da odbiju još jedno „krpljenje budžetskih rupa“ preko leđa privrede, uposlenika i svih građana FBiH.

aktuelno.ba / prag.ba

Komentari

Komentara