Sastanak UPFBiH – Narod i pravda: Prioritet novih vlasti treba biti kreiranje boljeg poslovnog okruženja i rasterećenje privrede

Spread the love
Menprom

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa predsjednikom Naroda i pravde Elmedinom Konakovićem. Sastanak je organiziran sa ciljem prezentacije dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji je pripremljen od strane UPFBiH i dostavljen političkim strankama prije izbora, a u kojem su sadržani prijedlozi izmjena i dopuna oko 40 propisa čiji je cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH.

Reha Centar

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović govorio je o kompliciranom  poslovnom okruženju u FBiH sa posebnim naglaskom na nedostatak radne snage, visokih poreza i doprinosa, nepovoljnog ambijenta za investiranje itd. 

Također je predstavio mjere koje predlaže UPFBiH koje bi trebale doprinijeti rješavanju gorućeg problema nedostatka radne snage na tržištu, a koje se odnose na liberalizaciju trišta radne snage, donošenje zakona o dualnom obrazovanju, programa dokvalifikacija i prekvalifikacija koji se trebaju provoditi u saradnji sa nadležnim zavodima za zapošljavanje te reforma obrazovnog sistema u cilju usklađivanja sa tržištem rada. Konstatirano je da je potrebno donijeti zakonske propise koji će svim građanima garantirati pravo na zdravstveno osiguranje, kako bi na evidencijama zavoda za zapošljavanje bile osobe, stvarni tražioci posla, a ne i oni koji na taj način ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje.  

Predsjednik Smailbegović i članovi delegacije Udruženja poslodavaca Mario Nenadić, direktor, Suad Ećo, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, Safudin Čengić, član Upravnog odbora UPFBiH, istaknuli su potrebu hitnog rješavanja problema prevelikih opterećenja na rad, donošenjem zakonskih propisa kojima će biti smanjeni porezi i doprinosi te ukinuti ili smanjeni parafiskalni nameti. Hitno smanjenje opterećenja na rad je ocijenjeno kao prioritet i velika šansa. No, do donošenja i stupanja na snagu ovih rješenja poslodavci su predložii rješenja kojima bi sve plaće u FBiH mogle biti značajno povećane u veoma kratkom roku, već kod isplata prvih plata u narednoj godini.

Naglašeno je da sve mjere koje poslodavci predlažu imaju za cij povećanje konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana.

Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković istaknuo je da će ova stranka i njeni predstavnici u institucijama vlasti u potpunosti podržati opravdane zahtjeve UPFBiH i složio sa da se odmah po uspostavljanju vlasti na različitim nivoima hitno trebaju održati tematske sjednice vlada na kojima bi se razmatrala pitanja od interesa za privredu. Također je naglašeno da se ni jedno pitanje od interesa za privredu, ne smije donositi bez aktivnog učešća reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH, kroz ekonomsko-socijalna vijeća, upravljačke strukture službi za zapošljavanje i druge uspostavljene strukture koordiniranja ovih aktivnosti.

 Predstavnici UPFBiH najavili su nastavak aktivnosti i sastanke sa predstavnicima parlamentarnih stranaka te predstavnicima međunarodnih institucija i reprezentativnih sindikata u realnom sektoru, kako bi se što prije donijele odgovarajuće mjere i zakonski propisi s ciljem kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i rasterećenje cijene rada. 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara