Ublažene epidemiološke mjere na području FBiH

Spread the love
Menprom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 31.5.2021.godine, s predloženim naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Reha Centar

Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana, računajući od 3.juna 2021. godine, saopćeno je iz Ureda Federalne vlade za odnose s javnošću.

S obzirom na trend pada broja oboljelih od COVID-19, Vlada je prihvatila prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da broj ljudi koji se mogu okupljati u zatvorenom prostoru bude povećan na 50, a na otvorenom na 100 osoba.

Također je moguće i organiziranje većih skupova uz jedan od uvjeta: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa, ne starijeg od 48 sati, ili potvrde o prebolovanom COVID-19, ne starije od šest mjeseci, ili potvrde o završenom cijepljenju.

Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, kojima bi moglo prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici zadovoljavaju jedan od tri uslova kao i za ostale velike skupove.

Novina je i da je dozvoljeno održavanje profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, uz uvjete korištenja do 30 posto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske, a prilikom ulaska i izlaska sa stadion, a obavezno je poštivanje epidemioloških mjera, za što su zaduženi COVID redari.

Kantonalnim vladama i štabovima ministarstava zdravstva dozvoljeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.

Vlada je zadužila Krizni štab FMZ-a da prije isteka 14-dnevnog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, čiji će prijedlog dostaviti Vladi FBiH.

Ovaj štab će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, a putem njih i kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kao i kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policija.

U informaciji o epidemiološkoj situaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 14,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a da je u posljednjih sedam dana najviša zabilježena u Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu 10. Inače, u 21. sedmici su svi sedmični indikatori u padu.

Na osnovu zaključka od 8.1.2021. godine, Federalna vlada će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Fena

Komentari

Komentara