U UKC Tuzla održan okrugli sto na temu Multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju

Menprom

U okviru Međunarodne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” u UKC Tuzla održan je okrugli sto na temu Multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju.

Reha Centar

Organizator okruglog stola bio je Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu JZU UKC Tuzla.

Prema riječima Samre Mahmutović, načelnice Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu JZU UKC Tuzla, cilj današnjeg okruglog stola je unapređenje multisektorske saradnje u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, te razmjena iskustava i primjera dobre prakse.

“Teme o kojima smo razgovarali su uloga zdravstvenog sektora u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, siguran smještaj i osnaživanje žena koje su preživjele nasilje, unapređenje i sprovođenje zakonskih regulativa za multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju”, rekla je načelnica Mahmutović i istakla zadovoljstvo zbog zainteresovanosti stručne javnosti koja je pokazala veliki interes za navedeni događaj.
Prema njenim riječima okruglom stolu je prisustvovalo blizu 40 stručnjaka koji su kroz dijalog i razmjenu iskustva pokušali ponuditi rješenja za efikasnije postupanje i djelovanje u prevenciji i sprečavanju svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove, doc. dr. Igor Hudić u svom obraćanju je istakao da će struka okupljena oko današnjeg okruglog stola donijeti smjernice koje će unaprijediti pricedure rada i kliničke vodilje u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Okruglom stolu prisustvovao je i pomoćnik ministra za zdravstvo FBiH, Goran Čerkez. On je istakao značaj organizacije događaja koji ukazuju na problem rodno zasnovanog nasilja, ali i na propuste u društvenom sistemu koji se bavi ovom problematikom. Prema njegovim riječima BiH je potpisnica Istanbulske konvencije koja se odnosi na sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali da bi se ovoj problematici trebalo pružiti više pažnje naročito od strane ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva.

Okruglom stolu su pored zdravstvenih profesionalaca prisustvovali i predstavnici Centara za socijalni rad Tuzlanskog kantona, kao i predstavnici vladinog i nevladinog sektora.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara