U srijedu 14.juna 2017. komemoracija i dženaza dr.sc. Hamzi Šariću

Spread the love
Rental Travel

Tužnog srca obavještavamo građane Tuzle, prijatelje, poslovne partnere i javnost Bosne i Hercegovine da je 10.juna 2017.godine u 59.godini života nakon duže bolesti preminuo Hamza Šarić, direktor „TEHNOGRAD-company“ Tuzla.

Reha Centar

 Dr. sc. Hamza Šarić, rođen je 15.10.1958. godine u Kladnju.

 Osnovnu školu je završio u Kladnju 1973. godine, a potom Intendantsku srednju vojnu školu u Sarajevu 1977. godine. Po završetku srednje škole radio je kao vojno lice u JNA u garnizonu Derventa. Pravni fakultet je upisao 1983. godine u Banja Luci, kao vanredni student.

Prvi stepen Pravnog fakulteta završio je 1985. godine kada je i dobio zvanje pravnika. Nakon toga redovno upisuje Višu vojnu školu u Sarajevu koju završava 1989. godine. Istovremeno je nastavio dalje školovanje na Pravnom fakultetu u Banja Luci gdje je diplomirao juna 1989. godine. Od avgusta 1989. godine je upućen u prekomandu u vojni garnizon Tuzla, na mjesto pomoćnika komadanta za bezbjednost istog garnizona.

 U aprilu 1992. godine je napustio JNA i u maju iste godine prešao u MUP Tuzlanskog okruga na mjesto člana štaba MUP-a, gdje se neposredno angažovao na poslovima organizacije i upotrebe jedinica MUP-a u odbrani BiH. U julu 1992. godine je prešao u TO Tuzla na mjesto pomoćnika komadanta za bezbjednost opštinskog štaba TO. Po formiranju operativnih trupa a poslije divizija Armije BiH, postavljen je za  pomoćnika komadanta za bezbjednost 25. divizije ABiH kada je i dobio čin majora na kojim poslovima je radio do završetka rata. Navedeni angažman je nastavlio u komandi korpusa ABiH na visokim vojnim dužnostima sve do avgusta 1997. godine. Jula 1997. godine je završio NATO školu u Oberamergau u Njemačkoj gdje je stekao certifikat za Inspektora konvencionalnog naoružanja po NATO standardima.

Septembra 1997. godine je napustio ABiH i pristupio u RO „Tehnograd Visokogradnja“ u Tuzli na dužnost generalnog direktora gdje je ostao do 2000. godine. Po uspješnoj privatizaciji firme 2000. godine,  ponovo je imenovan za generalnog direktora novonastale firme DOO „TEHNOGRAD-company“ Tuzla, koju dužnost obavlja sve do danas.

 Tokom ovog angažmana konstantno je bio aktivno uključen u rad Privredne komore Tuzla, te je 2003. godine izabran za predsjednika Savjeta građevinarstva i industrije građevinskog materijala PK TK. Angažmanom kao direktor firme i predsjednik pomenutog savjeta je doprinio pozitivnom razvoju privrede, posebno građevinarstva te zbog tih uspjeha i postignutih rezultata 2003. godine je izabran  za „Menadžera godine“.

 Potrebno je posebno napomenuti da mu je i u decembru mjesecu 2015. godine uručena nagrada Najmenadžer za 2015. godinu i to u izboru Regionalne agencije za izbor i promociju
najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Europe, Europskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager. Za vrijeme rada u privredi objavio je više naučno-istraživačkih radova u stručnim časopisima. U toku 2007. godine je u saradnji sa prof. dr. Čačković Ibrahimom napisao knjigu Ugovori i ponude,  koja se koristi kao udžbenik u redovnoj nastavi na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, odobren od strane Univerziteta u Tuzli odlukom broj 03-2392- 93/07 od 25.4.2007. godine.

Bio je, pored intenzivnog angažmana u privredi, posvećen i akademskom radu i to kao nastavnik na mladoj ali već etabliranoj i priznatoj visokoškolskoj ustanovi-Visoka škola za savremeno poslovanje,  informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla.

 Dana 02.03.2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uspješno je odbranio magistarski rad pod naslovom Istraživanje marketing strategija bosansko-hercegovačkih građevinskih preduzeća na koji način je stekao naučni stepen Magistar društvenih nauka iz područja ekonomije.

 Uspješno je odbranio doktorsku disertaciju 2016. godine, također iz područja ekonomskih nauka.

 Kao uspješan privrednik i jedan od organizatora pružanja otpora agresiji na BIH, 2016.godine je dobio Plaketu Grada Tuzla, kao jedno od najvećih priznanja našeg grada.

 Komemoracija će biti održana u srijedu 14.juna 2017. u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u 15 sati. Dženaza namaz će se obaviti istog dana ispred džamije kralja Abdulaha-Prinčeva džamija u Tuzli u 17 sati, a ukop u Haremu Džindićke džamije u Tuzli.

Kolektiv Tehnograd-company Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara