U proceduri Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u institucijama TK-a

Rental Travel

Vlada je daans formirala radne grupe za sačinjavanje teksta nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona. Zadatak radne grupe je da u roku od 90 dana, sačine tekstove nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona i putem Ministarstva finansija dostave Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, kao i nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona koji će Vladi biti dostavljem putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

Reha Centar

Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona čine, Predsjednik Jakub Suljkanović, Ministar finansija i članovi Alen Gadžo, Ministar unutrašnjih poslova, Hasan Fehratović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, Elvis Bektić, Ministar zdravstva, Edin Ajanović, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja i Jovan Stojanović, Ministar pravosuđa i uprave. Predsjednik radne grupe za izradu Nacrta Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona je ministar pravosuđa i uprave Jovan Stojanović, a članovi su ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsada Begović, ministar zdravstva Elvis Bektić, ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, ministar finansija Jakub Suljkanović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Abdulah Zukić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara