U povodu pohoda pape Franje BiH i Sarajevu, 6. juna će doći do izmjene režima saobraćaja na području Sarajeva.

Menprom

U povodu pohoda pape Franje Bosni i Hercegovini i Sarajevu, 6. juna će doći do izmjene režima i do privremene obustave saobraćaja na području Sarajeva.

Reha Centar

Privremena izmjena režima saobraćaja je u ulicama: Kurta Schorka, Stupska petlja, Džemala Bijedića, Bulevar Meše Selimović, Zmaja od Bosne, Hiseta, Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina, Musala i Maršala Tita.

Potom u ulici Alipašina, kod obilazne saobraćajnice pored Olimpijskog stadiona “Asim Ferhatović Hase” (od ulice Patriotske lige do ulice Alipašina), Betanija, Obala Kulina Bana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Kulovića, Dalmatinska, Mehmed paše Sokolovića, Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića, Josipa Štadlera, Mula Mustafe Bašeskije,Telali, Čemaluša, Ferhadija – pješačka zona na dijelu štićene zone kretanja Svetog Oca papa Franje, Vrbanja, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Terezija, Zagrebačka, Hamdije Čemerlića, Prijedorska, zatim u ulici Srđana Aleksića od raskrsnice s ulicom Bulevar Meše Selimovića u smjeru prema Istiklal Džamiji u dužini od „cca” 300 metara.

Zabrana za sva vozila

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od zabrane saobraćaja za sva vozila, osim vozila iz člana 125. i 126. Zakona o Osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Vrijeme potpune obustave saobraćaja u navedenim ulicama u naznačenom terminu utvrđuju operativni organi MUP-a u zavisnosti od plana i programa kretanja kao i situacije na terenu.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne pravce vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo,te nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnih uslova za odvijanje saobraćaja motornih vozila, pripadnici MUP-a će nakon navedenog uspostaviti redovni režim saobraćaja.

Zabranjuje se kretanje svih teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg na području Kantona Sarajevo, dana 6. juna u vremenskom terminu od 05 sati do 20 sati.

Također zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje svih vozila duž trase ulica iz tačke 1. dispozitiva u širini 30 metara štićene zone od krajnje ivice kolovoza sa obje strane. Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje vozila na uličnom parkiralištu u ulici Reisa Džemaludina Čauševića od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, ulici Mis Irbina i Musala i parkingu Muzeji, dana 05.juna u vremenskom terminu od 16 sati do 24 sati i vremenskom terminu od 00:00 sati do 20:00 sati dana 6. juna.

U vremenskom terminu od 07 do 20 sati, 6.juna će se vršitipovremene preregulacije u odvijanju saobraćajnih tokova i to: ulicu Reisa Džemaludina Čauševića od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita pretvoriti u jednosmjerni režim odvijanja saobraćaja gledano iz smjera ulice Obala Kulina Bana, ulicu Radićeva od raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita u dvosmjerni režim odvijanja saobraćaja, ulicu Maršala Tita od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Dalmatinska u jednosmjeran gledano iz smjera Alipašine ulice, ulicu Stjepana Tomića u jednosmjeran smjer kretanja gledano iz smjera ulice Marcela Šnajdera.

Vrijeme preregulacije saobraćaja u navedenim ulicama u naznačenom terminu utvrđuju Operativni organi MUP-a Kantona Sarajevo u zavisnosti od plana i programa kretanja kao i situacije na terenu.

Zaustavljanje i parkiranje automobila

Odobrava se zaustavljanje i parkiranje svih vozila organizirane kolone vozila (autobusi) u vremenskom terminu od 07 sati do 20 sati, 6. juna u ulicama Vilsonovo šetalište, Kotromanića, Alipašina, Franje Račkog, Stjepana Tomića, Srđana Aleksića od raskrsnice sa ulicom Bulevar MeŠe Selimovića u smjeru prema Istiklal Džamiji u dužini od „cca” 300 metara.

U terminu od 00.00 sati do 05.00 sati, KJKP “GRAS” će privremeno uspostaviti tramvajski saobraćaj na relaciji Ilidža – Skenderija (okretnica), broj vozila prilagoditi zahtjevima za prevozom pristiglih hodočasnika i ostalih korisnika javnog gradskog prevoza, osim u vremenskom terminu od 07 sati do 20 sati istoga dana, kada će prijevoznik KJKP “GRAS” putem nadležne službe, a u saradnji i dogovoru s Operativnim organima MUP-a KS prilagoditi održavanje i izmjene svih vidova Javnog gradskog prevoza putnika, kao i izvršiti blagovremeno obavještavanje putnika, koji koriste autobuse koji ulaze i izlaze sa Autobuske stanice Života – Drinska – Safeta Zajke i dalje, javlja Fena.

Dana 6. juna u vremenskom terminu saobraćaj će usmjeravati prema ulici Put od 07 do 20 sati dislocirati taksi stajališta duž trase ulica iz tačke l.dispozitiva, a koja su smještena u obuhvatu 30 metara, bit će dislocirani na lokacije susjednih taksi stajališta koja su van Štićene zone.

Radi organiziranja obustave saobraćaja potrebno je prethodno dobiti saglasnost Kantonalnog MUP-a, u kojoj će biti definisani ostali uslovi za održavanje posjete Svetog Oca papa Pranje, saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: