U IME MILIONA BOŠNJAKA

Menprom

Bošnjaci su najraseljeniji narod Balkana. Pretpostavlja se da su danas četrnaest miliona ljudi u svijetu Bošnjaci, ili vode porijeklo od Bošnjaka. Stoga je potrebno oprezno i strpljivo razvijati sistem u okviru kojega će biti objedinjeni i zaštićeni njihovi ključni interesi: očuvanje nacionalnog identiteta i integriteta, jačanje države Bosne i Hercegovine, zaštita i razvijanje bosanskog jezika, te trajanje u okrilju islamske duhovnosti koja tradicionalno baštini mir, koegzistenciju, uvažavajući činjenicu vremenskog i prostornog konteksta, u kojem Bošnjaci žive.

Reha Centar

Zastupajući ovakva stajališta delegati iz dvadeset i osam zemalja svijeta osnovali su 19. decembra 2015. godine u njemačkom gradu Dortmund Svjetski savez Bošnjaka (SSB). Za predsjednika ove organizacije izabran je dr. Mirsad Freiberg. Obraćajući se prisutnim delegatima on je kazao kako je obaveza SSB da pažljivo brine o interesima bošnjačkog naroda, kako u dijaspori tako i u Bosni i Hercegovini.

-Polazna ideja SSB-a je da su Bošnjaci najraseljeniji narod Europe, te uzimajući u obzir ukupan broj ljudi koji vode bošnjačko porijeklo, zasigurno i najbrojniji narod Balkana. To je dovoljan razlog da se krene u uvezivanje što većeg broja naših ljudi i da im se pruži čvrsta osnova na kojoj će moći graditi vlastiti osjećaj pripadnosti Bošnjacima, kao plemenitom narodu Europe. Vjerujemo da će SSB ispuniti svoj smisao ako oslobodi puni intelektualni potencijal naših ljudi i pomogne ostvarivanje progresivnih ideja na dobrobit našeg naroda i drugih ljudi. SSB je ideja koja je izvan politike i iznad politike, kazao je Freiberg.

Svjetski savez Bošnjaka razvijat će koncept nacionalnog objedinjavanja svih Bošnjaka svijeta bez obriza na političke ili druge stavove i opredjeljenja svojih članova.

-SSB uvažava sve dosadašnje napore koje su razne organizacije ili pojedinci činili i čine na samodefiniranju i etabliranju Bošnjaka kao faktora u Bosni i Hercegovini i svijetu. Posebno cijenimo napore Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih političkih, nacionalnih i kulturnih organizacija Bošnjaka. Stogodišnji napori pojedinaca i organizacija stvorili su uslove da se 2015. godine održi ovakav skup u Dortmundu, kazala je u svom obraćanju prva potpredsjednica SSB mr. Mevlida Rovcanin.

Ona je podsjetila prisutne da nova organizacija Bošnjaka treba počivati na ideji očuvanja jedinstva naroda, djelujući u skladu sa motom: gdje je jedna Bošnjakinja ili Bošnjak, tu je četrnaest miliona Bošnjakinja i Bošnjaka!

Osnivajući organizacije Svjetskog saveza Bošnjaka u 28 zemalja svijeta delegati su zauzeli stav da je osnivanje krovne organizacije Bošnjaka ideja razvijana generacijama u srcima i mislima Bošnjaka kako u dijaspori, tako i u Domovini Bosni i Hercegovini. Umjesto zaključaka delegati su prihvatili stajalište u kojem među ostali stoji: „To je misao u srcu koju su nosili naši djedovi kada su sa ključem u zavežljaju silom napuštali svoje domove. SSB predstavlja ideju o povratku u zemlju Bosnu, Crnu Goru, Srbiju, povratku korijenima, ideju da čovjek može biti faktor i izvan politike i otuđenih političkih struktura. Svaka ideja započinje u mislima, a mi smo svoju preveli u djelo. Ideju da čovjek ne mora da se ponizi da bi došao na mjesto odakle će se njegov glas čuti.“

BMG Bosanska medijska grupa – aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: