U finansiranje rada Sigurne kuće, osim Kantona mora se snažnije uključiti i Federacija BiH

Spread the love
Menprom

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić susreli su se danas sa predstavnicama Udruženja građana Vive žene. Ovo udruženje već 26 godina provodi aktivnosti s ciljem zbrinjavanja i rehabilitacije žena i djece kao žrtava ratnog progona i stradanja, te otklanjanju posljedica ratnih trauma, nasilja u porodici i prevenciji svih oblika nasilja i poštivanju ljudskih prava u BiH, istaknule su predstavnice Udruženja.

Reha Centar

Poseban akcenat tokom razgovora bio je na radu Sigurne kuće za smještaj i psihosocijalni tretman žena i djece žrtava nasilja u porodici. Kako su predstavnice Udruženja istaknule, Sigurna kuća je tokom jedne godine privremeni dom za 70-80 žena i djece žrtava nasilja u porodici, kojima se osigurava i sveobuhvatan psiho-socijalni tretman.

Na današnjem sastanku ukazano je i na probleme u finansiranju Sigurne kuće, čiji bi se rad trebao finansirati u omjeru 70% sa federalnog i 30% sa kantonalnog nivoa.

Ministar Džidić je istaknuo da je Vlada u proteklim godinama povećala iznos sredstava koja se izdvajaju za ovu namjenu, te je i ove godine planirano da se za finansiranje rada Sigurne kuće iz Kantonalnog budžeta izdvoji 50.000,00 KM.

Istovremeno Vlada Federacije BiH za ovu je namjenu tokom prošle godine izdvojila tek 38.000 KM, kazale su danas Danijela Huremović i Suzdina Bijedić.

„Dobro je da Vas imamo i čast nam je da možemo surađivati, te i unaprjeđivati saradnju na ispunjavanju tako humane misije“, kazao je tokom današnjeg sastanka premijer Hodžić, ističući da se Vlada, zbog situacije izazvane pandemijom, susreće sa izazovom održavanja likvidnosti Budžet Tuzlanskog kantona.

„Svjesni smo potreba Sigurne kuće i nedostatnih finansijskih sredstava, te ćemo nastojati održati nivo dosadašnje podrške. S druge strane moramo pozvati i više nivoe vlasti, čija je to i zakonska obaveza, da se sa većim iznosima sredstava uključe i značajnije pomognu rad Sigurne kuće“, zaključio je danas premijer Hodžić.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara