Tuzlanski kanton lider u razvoju obrtništva u FBiH

Spread the love
Rental Travel

Iako broj obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini bilježi blagi pad za 34 obrta (u 2015. godini broj obrta iznosio je 49.630, a u 2016. 49.596 obrta), na području Tuzlanskog kantona registrovano 312 obrta, odnosno za 2,8%, više u odnosu na 2015. godinu.   Inače, broj registrovanih obrta u Tuzlanskom kantonu bilježi kontinuirani rast još od 2007. godine, zaključno sa proteklom godinom u našem kantonu bilo je registrovano ukupno 11.439 obrta, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016.godini i pravcima razvoja obrta.

Reha Centar

Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini prednjači grad Tuzla (3.518 obrta), zatim općine Lukavac (1.298), Gradačac (1.225), Gračanica (1.223) i Živinice (1.140), a zabilježen je značajan rast broja obrta u općini Kalesija za 93, a općini Živinice za 53 obrta, Srebreniku za 50 obrta, Gračanici za 37 obrta i općini Gradačac za 34 obrta. Kao i u 2015. godini, sektorskom strukturom obrtničke aktivnosti u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini preovladavaju obrti registrovani u grupi djelatnosti koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala (3.560), zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (1.775), prerađivačke industrije (1.357), te prijevoza i skladištenja (1.180). Prema podacima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona, na području TK u 2016. godini zabilježena je 1.031 prijava obrta, 444 trajne odjave obrta i 22 privremene odjave obrta.

Uvažavajući značaj obrtništva za cjelokupni razvoj privrede, vlasti na različitim nivoima pružaju podršku razvoju obrtništva, definišući i implementirajući programe poticaja za razvoj ovih subjekata male privrede. U okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava „Tekućih transfera“ za 2016. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 65 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je ukupno 560.464,80 KM.

Iako Tuzlanski kanton u broju  obrta u FBiH učestvuje sa oko 23%, korisnicima sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je samo 14,4% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava federalnog ministarstva. S druge strane, razumijevajući značaj obrtništva, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2016. godinu podržalo ukupno 54 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona od čega 18 obrtnika u ukupnom iznosu od 97.951,43 KM, što je značajno povećanje odobrenog iznosa u odnosu na 2015. godinu.

Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2017. godini kako bi se doprinijelo unapređenju stanja obrta na području Tuzlanskog kantona obuhvataju nastavak rada na informatičkom uvezivanja nadležnih subjekata za oblast obrta i kreiranja jedinstvenog i ažurnog registra obrtnika na području Federacije BiH.

Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH, čiji je nacrt trenutno u proceduri javne rasprave, predviđa unaprjeđenje postupka razmjene informacija te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH.

Također, jedna od smjernica odnosi se i na dalju finansijsku podršku obrtnicima te potrebu da Ministarstvo nastavi sa praksom definisanja i realizacije Programa za dodjelu nepovratnih sredstava usmjerenih na podršku obrtnicima, kao i animiranjem obrtnika i pružanje podrške obrtnicima za korištenje grant sredstava sa federalnog i kantonalnog nivoa.

Nadalje, provođenjem aktivnosti na jačanju internih upravljačkih kapaciteta obrta kroz organizaciju seminara i edukacija za obrtnike i animiranja obrtnika za učešće na istim, pružila bi se podrška razvoju obrta na području Kantona. Posljednja smjernica odnosi se na povezivanje obrtničke i turističke djelatnosti u svrhu unapređenja turističkog sadržaja Tuzlanskog kantona, ali i podrške razvoju starim i tradicionalnim zanatima i drugim obrtnicima.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara