Tuzlanska promocija knjige “Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama” 27. februara u BKC TK

Spread the love
Rental Travel

U organizaciji Udruženje Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe” i suorganizaciji JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak 27. februara 2023. Godine u Tuzli će biti održana promocija knjige „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“, autora Ibrahima Bećirovića.

Reha Centar

Do danas je objavljeno više naučnih djela koja govore o genocidu nad stanovništvom sigurne zone UN-a Srebrenica. Pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda Bosne i Hercegovine, kao i dokumenta na bazi kojih je presuđeno, su po mnogočemu najznačajniji i najvjerodostojniji izvori činjenica o događajima koji su tretirani u pravosnažnim presudama.

One nedvosmisleno i van razumne sumnje dokazuju na koji su način akteri događaja počinili zločin genocida.

Knjiga „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ je nastala na bazi činjenica/informacija iz devet pravosnažnih presuda MKSJ i jedne pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine kojima je presuđeno (17) sedamnaestorici najodgovornijih političkih i vojnih lidera samoproglašene Republike srpske (RS). Na 310 stranica, u pet poglavlja, knjiga predstavlja hronologiju događaja u kojma su vojska i policija samoproglašene RS počinile raznovrsna krivična djela među kojima je i krivično djelo genocida.

Promotori, na promociji ove knjige, koja je zakazana 27. februara 2023. godine u 18.00 sati u Plavoj sali BKC TK, bit će prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Dževad Mahmutović i prof. dr. Abid Đozić, a moderator je Amir Kulaglić.

Ulaz je slobodan.

JU BKC TK

Komentari

Komentara