Tuzla domaćin Regionalnog energetskog foruma Tuzla–REF 2018

Spread the love
Menprom

Učesnike današnjeg Regionalnog energetskog foruma Tuzla–REF 2018, koji organizuje Udruženje za razvoj NERDA, u ime grada domaćina, pozdravio je i zaželio sretan i uspješan rad gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Forum se održava predstavlja jednodnevni stručni skup, tokom kojeg renomirani stručnjaci diskutuju o aktuelnim temama iz oblasti energetskih politika, primjene novih tehnologija kao i pravcima razvoja energetike uopšte.

Reha Centar

“Zahvaljujem Udruženju za razvoj NERDA, na istrajnosti, upornosti i kontinuitetu na organizaciji, četvrti puta za redom, ovako važnog foruma, koji nam pomaže da budemo pametni u ovom vremenu, naglom i velikom zaokretu. Energetska tranzicija je nagli zaokret, ovo je prava revolucija, moramo imati što više znanja i što više pameti da izađemo kao pobjednici iz ovog velikog, zajedničkog, globalnog izazova. Proces je krenuo, ko se uklopi uspjeće ko se ne uklopi stradaće. Zato su nam ovi forumi veoma, veoma važni.

Po istraživanju UN-a 55% stanovnika živi u gradovima, a do 2050. biti će preko 70% stanovnika u gradovima. Dogovori iz Kyota, Kopenhagena i ovaj iz Pariza, teško se realiziraju i ostvaruju putem država. Ono što su trajne kategorije u svim državama, to su gradovi. Mislim da bi u odgovarajućim fondovima više značaja trebalo dati gradovima, jer je položaj i interes gradova takav da bi se i međunarodni sporazumi lakše ostvarili putem gradova. Ako riješimo problem u gradovima, riješili smo 55% problema ili ako govorimo o 2030. preko 60% pa skoro 70% problema. Ili, možemo to pokazati i na primjeru, evo ako govorimo o utopljavanju zgrada, to će sporo ići preko države. Ako idemo preko države odmah dodajte tome, ostvarenju toga cilja, još jedno deset godina.

Treba dati gradovima priliku da koriste fondove za utopljavanje zgrada, poticaje za postavljanje panele sa fotonaponskim ćelijama ili kod poticaja za pumpe za korištenje geotermalne energije. To će gradovi uraditi brzo. Ne moramo biti svi članice EU, možemo biti članovi Vijeća Evrope. Pa, koji grad ima bolji plan, ko je brži u realizaciji, neka on dobije odgovarajući poticaj. Ne samo da bi 60% problema bilo riješeno u gradovima, s obzirom da su to i industrijski, kulturni, univerzitetski i školski centri, radi se o dalako značajnijim rezultatima. Dakle, kad se riješi problem u gradovima, onda se može smatrati da se riješilo i skoro 100% tog problema.

Volio bih da organizatori ovo imaju u vidu. Uz sve ovo što ste vi, filozofi i realizatori ove velike tranzicije, četvrte industrijske revolucije, evo i ja pokušavam, u ime mojih kolega gradonačelnika i građana iz svih gradova, da kažem ovo, da vašu pažnju obratim i na ovaj ugao. Posmatrajmo ovo kao priliku da se obaveze koje su pred nama, mnogo ranije i efikasnije ostvare”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Sa ciljem iniciranja aktivne participacije učesnika planirane su dvije sesije, sa fokusiranim tematikama, Energetska tranzicija: prilike i izazovi i Integracija obnovljih izvora električne energije. Ovakvim pristupom nastoji se ostvariti osnovna misija foruma, kao regionalne platforme za energetsku tranziciju, koja treba pokrenuti interaktivni dijalog među ključnim akterima, u sektoru ove strateški važne razvojne tematike.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara