Tuzla domaćin Prvog Kongresa o debljini Bosne i Hercegovine

Rental Travel

Prvi Kongres o debljini Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održat će se 13 i 14 novembara 2015 godine u Hotelu Tuzla u Tuzli. Cilj organizatora je da epidemiolozi, endokrinolozi, gastroenterolozi, obiteljski liječnici, psihijatri, pedijatri, anesteziolozi, nutricionisti i hirurzi usvoje smjernice koje će se koristiti pri liječenju pretilosti u Bosni i Hercegovini.

Reha Centar

Učešće na kongresu su potvrdili najeminentniji stručnjaci i medicinski djelatnici iz različitih oblasti koji se u svakodnevnoj praksi susreću sa pretilim pacijentima kako iz naše zemlje tako i iz inostranstva.

Kongres će se održati u organizaciji Udruženja “Društvo za debljinu” u Bosni i Hercegovini, Univerzitetskog kliničkog centara Tuzla, Javne zdravstveno – nastavne ustanove Dom zdravlja “Mustafa Šehović “Tuzla, Medicinskog  i Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli.

debljanje

Društvo za debljinu je formirano kao asocijacija endokrinologa, gastroenterologa, psihijatara, hirurga, pedijatara, anesteziologa, obiteljskih ljekara, doktora medicine i drugih medicinskih profesionalaca iz Federacije BiH i Republike Srpske sa ciljem da se široj javnosti ukaže na probleme osoba sa povećanim indeksom tjelesne mase.

Prema riječima predsjednika organizacionog odbora kongresa i predsjednika Društva za debljinu u BiH, doc. dr. Fuada Pašića, debljina je u našoj zemlji postala javnozdravstveni problem.  “U Bosni i Hercegovini šezdeset posto ljudi  ima povećan indeks tjelesne mase. Naš cilj je postaviti i ujednačiti kriterije, te odrediti modele liječenja patološki pretilih pacijenata”, rekao je doc. dr. Pašić.

Doc. dr. Fuad Pašić je koordinator projekta barijatrijske hirurgije u UKC Tuzla. Projekat barijatrijske hirurgije je započet u februaru 2011. godine, nakon predhodno obavljenih dvogodišnjih priprema kada je u pitanju edukacija kadra i stvaranje tehničko tehnoloških pretpostavki za obavljanje ovih složenih zahvata. Do sada je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla urađeno trideset pacijenata, kojima je pored smanjenja prekomjerne tjelesne težine, stabilizovano opšte zdravstveno stanje i riješeni problemi poput hipertenzije, dijabetesa i slično.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: