Tuzla: 7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine BiH sa međunarodnim učešćem

Spread the love
Rental Travel

Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje fizijatara Republike Srpske organizuju 7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Kongres će se održati u Tuzli, u Hotelu Mellain, u periodu od 27. do 30. septembra 2018. godine. Tim povodom, danas je održana konferencija za medije na kojoj su se obratili predsjednik organizacionog odbora kongresa prof. dr. med.sc. Mirsad Muftić, predsjednik lokalnog organizacionog odbora prim. dr. Emir Halilbegović i član naučnog odbora doc. dr. Maida Zonić Imamović.

Reha Centar

Kako je najavljeno ovom prilikom, kongres će biti prilika da ljekari fizikalne i rehabilitacijske medicine, ali i ljekari drugih specijalnosti obogate i osvježe svoja znanja, razmijene iskustva i prošire viziju o mogućnostima primjene novih pristupa u liječenju i rehabilitaciji.
Prof. dr. Muftić u svom obraćanju je istakao da će akcenat biti na multidisciplinarnom pristupu u rehabilitaciji, te da će se donijeti smjernice za fizioterapijsku procjenu i tretman, ali i uraditi evaluacija kvaliteta i zadovoljstva uslugama rehabilitacije pacijenata.
Načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla i predsjednik lokalnog organizacionog odbora, prim. dr. Emir Halilbegović izrazio je zadovoljstvo što se 7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održava u Tuzli, te istakao da će pored prestižnog značaja u unapređenju fizikalne i rehabilitacijske medicine u BiH kongres doprinijeti i uspostavljanju, ali i nastavku saradnje na međunarodnom nivou.
Teme kongresa su: Rehabilitacija muskuloskeletnih bolesti i povreda, Neurološka rehabilitacija, Pedijatrijska rehabilitacija i Balneoterapija.
Očekivani broj učesnika je 200 uz učešće 20 sponzora.
Najavljeno je 100 usmenih i poster prezentacija i 27 plenarnih predavača. Prema riječima doc. dr. Maide Zonić Imamović, predavači dolaze iz Francuske, Italije, Turske, Amerike, kao i iz zemalja regiona i BiH. Kako je istakla doc. dr. Imamović, svi radovi koji će biti prezentovani tokom kongresa bit će objavljeni u Acta Medica Saliniana medicinskom časopisu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koji je indeksiran u najpoznatijim bibliografskim bazama podataka.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara