Tokom 2020. u Tuzlanskom kantonu evidentirano više migranata nego u 2019.

Spread the love
Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za period januar – decembar 2020. godine. Tokom 2020.godine  službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 12.524 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Tokom 2019. godine je evidentirano 10.715 migranata. Posmatrajući po mjesecima, tokom prošle godine najviše migranata evidentirano je tokom jula i augusta, nakon čega je došlo do postepenog smanjivanja njihovog broja. Posmatrano po zemlji porijekla, najviše migranata tokom 2020.godine je evidentirano iz Pakistana 5.491 ili 44%. zatim iz Afganistana3.680 ili 29%, Bangladeša 1.033 ili 6%, Maroka 954 ili 6%, Alžira, Libije i Iran po 2%, Sirije i Iraka po 1% i ostalih država 3%.

Reha Centar

U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 218 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Oni su počinili ukupno 29 krivičnih djela za koja su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljeni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu.

Preduzete su mjere prema 152 migranta na osnovu čega su izdata rješenja o protjerivanju i smješteni su u imigracioni centar Istočno Sarajevo ili privremeni prihvatni centar u Blažuju. Prema raspoloživim podacima trenutno je za 8 migranata određena mjera pritvora, dok se dva migranta nalaze na izdržavanju kazne zatvora u KPS Tuzla.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara