TK: Raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje nije na zadovoljavajućem nivou

Rental Travel

Danas je Vlada prihvatila Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu. Uzevši u obzir sve oblike davalaštva krvi, u toku 2020. godine, volju za davanje krvi iskazalo je 12.195 osoba. Od tog broja njih 2.196 nisu ispunili kriterije za davanje krvi, tako da je krv dalo 9.999 osoba. Imajući u vidu navedeno može se reći da je raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje na nezadovoljavajućem nivou. Broj davaoca krvi kroz planski organizirane aktivnosti ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirane akcije dovodi do povećane potrebe za tzv. ciljano-porodičnim davanjem krvi, kao i samoinicijativnim prijavljivanjem građana nakon javnih poziva. Ciljano- porodično davalaštvo otežava blagovremenu i adekvatnu pripremu i upotrebu krvi i lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.

Menprom

Indikativan je podatak da veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi iz privrednih društava ne daje krv iz razloga nerazumijevanja poslodavca za izostanak sa posla u vrijeme dana davanja krvi.

Također, ni obrazovne ustanove koje bi trebalo da su veliki rezervoar davalaštva krvi ne sudjeluju u zadovoljavajućem broju u pogledu obezbjeđenja krvi za liječenje građana Tuzlanskog kantona. Mali broj tzv. „privilegija“ koje imaju dobrovoljni davaoci krvi, a koje treba u umjerenim količinama biti obezbijeđeno od strane sistema vjerovatno je sa svoje strane dovelo do tzv. depresije u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Realizacija planiranih akcija u što većem procentu se nameće kao imperativ, da bi se postigla konstantnost količine raspoloživih jedinica krvi, navodi se u Informaciji. U narednom periodu morat će se primjenjivati model kombiniranog, dobrovoljnog, planski organiziranog i ciljanog – porodičnog davalaštva krvi kako bi se pacijentima omogućilo potrebno transfuzijsko liječenje, jedan je od današnjih zaključaka.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara