Svi korisnici prava na egzistencijalnu naknadu nisu obavezni dostavljati ažuriranu dokumentaciju za naredni period

Rental Travel

Ovih dana se kod demobilisanih boraca, odnosno onih koji imaju prvostepena rješenja za egzistencijalnu naknadu pojavila dilema da li trebaju ponovo predavati ažuriranu dokumentaciju za nastavak korištenja tog prava. Posljedično tome sve gradske i općinske službe su ovih dana ponovo zatrpane brojnim zahtjevima ali i nejasnoćama treba li nova dokumentacija ili ne.

Reha Centar

Odgovor na ovo pitanje potražili smo u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Grada Tuzla i kontaktirali šeficu Službe Admiru Atić-Tupković koja nam je kazala kako je ovoj Službi prije dva dana dostavljen akt nadležnog kantonalnog ministarstva kojim se daje na znanje da dodatna dokumentacija nije potrebna.

“Prije dva dana dobili smo akt kojim se obustavlja prikupljanje nove dokumentacije, odnosno ažuriranje iste ze one korisnike prava koji imaju prvostepeno rješenje kojim se uvode u pravo na egzistencijalnu naknadu, tako da evo ovou priliku koristim da još jednom obavijestimo sve korisnike prava da nova ažurirana dokumentacija ne treba”- kazala je Atić.

“Kada je u pitanju Grad Tuzla i korisnici prava sa područja grada naša služba je završila sve predmete koji su nam do sada pristigli i moram reći da to nije bio nimalo lak zadatak ali smo svi zajedno u službi dali svoj maksimum kako bi korisnici prava po ovom osnovu imali svoje naknade na računima čim prije” – dodala je još šefica Službe za boračko-invalidsku zaštitu Grada Tuzla Admira Atić Tupković koja je još kazala da je obrađeno 707 predmeta a 54 je na reviziji i to u veoma kratkom roku.

U trenutcima dok smo pisali ovaj tekst dobili smo informaciju da su uplaćene naknade za korisnike koji su ranije dobili rješenja o pravu na egzistencijalnu naknadu.

R.T.

 

Komentari

Komentara