Vlada TK potvrdila Odluku o povećanju egzistencijalne naknade za demobilisane borce

Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada je, kao i svakog mjeseca,  utvrdila osnovicu za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec august 2023. godine, u iznosu 5,00 KM. Shodno jučerašnjem dogovoru premijera Halilagića i ministrice Dizdarević sa predstavnicima Koordinacije boračkih saveza i udruženja, današnjom odlukom je predviđeno da od septembra do decembra osnovica za obračun naknade iznosi 6 KM, odnosno da naknada bude povećana za 20%.

Reha Centar

Komentari

Komentara