Sufinansiranje troškova boračkih spomen obilježja

Menprom

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva iznose do 100.000,00 KM i direktno će zavisiti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona.

Reha Centar

Jedan od uslova je da sredstva ne mogu biti odobrena za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva.  Također, spomen obilježja poginulim pripadnicima OS A BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini.

Pravo učešća imaju grad, općine, mjesne zajednice i boračka udruženja Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

Sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja a takst javnog poziva i prijavni obrazac mogu preuzeti sa

javni poziv.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara