Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta posjetili CROPS

Spread the love
Rental Travel

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i volonteri Asocijacije ,,Zelene staze-Green tour” Tuzla zajedno sa profesoricama doc.dr. Melihom Bijedić i doc.dr. Lejlom Kuralić-Ćišić, te načelnikom općine Lukavac prof.dr. Edinom Delićem  i voditeljem projekta Izenom Hajdarovićem, dipl.žur., u sklopu projektnih aktivnosti Naučno-istraživačkog projekta NIK-1 posjetili su Javnu ustanovu Centar za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci u Smolućoj – CROPS, općina Lukavac. Cilj ovog susreta je pružanje podrške u radu CROPS-a. Tokom susreta prezentiran je rad i predstavljen program rehabilitacije Centra u Smolućoj, a volonterima i studentima obratili su se i štićenici CROPS-a sa svojim životnim pričama.

Reha Centar

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo ovom posjetom, te je najavljena aktivnija saradnja u budućem periodu između općine Lukavac, CROPS-a, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Asocijacije “Zelene staze-Green tour”.

Dogovoreno je više aktivnosti koje će biti implementirane, te značajna podrška od strane Općine u rad ove institucije s ciljem uspješnije rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije štićenika.

Načelnik je dao i prijedloge i oblike rada štićenika nakon uspješno provedenih tretmanskih aktivnosti, što je za svaku pohvalu jer se održavanje stanja štićenika postignuto tretmanom smatra jako važnim segmentom u spektru intervencija usmjerenih bivšim ovisnicima, a sve u cilju prevencije recidiva i ponovnog početka konzumacije psihoaktivnih supstanci.
Studenti i volonteri imat će priliku da praktično primjene stečena znanja u toku studija kroz rad sa štićenicima i uspješno spoje teoriju i praksu.

Dogovoreno je i moguće proširenje aktivnosti CROPS-a kroz planiranje programa sekundarne i indicirane prevencije i kroz tretmanske pristupe patološkim kockarima u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom (Odsijek Poremećaji u ponašanju) i volonterma Asocijacije ,,Zelene staze-Green tour” Tuzla.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara