Stipendije za 1753 studenta i učenika iz kategorija boračke populacije

Rental Travel

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) konačne Rang liste kandidata iz reda boračke populacije kojima su dodijeljene stipendije ovog ministarstva.

Reha Centar

Ukupno planirana sredstva iznose jedan milion KM, a raspodjela sredstava vrši se na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce. Za 779 studenata koji su ostvarili pravo stipendija će iznositi 80,00 KM, dok je za 974 učenika srednjih škola stipendija utvrđena u iznosu od 50,00 KM.

Potpisivanje ugovora o dodjeli stependija sa učenicima i stuentima  će biti upriličeno tokom naredne sedmice u prostorijama Bosanskog kulturnog centra (BKC) u Tuzli.

Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2014/2015. godinu zasnovan je na planiranim sredstvima za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica, a u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica imaju pravo na stipendiranje.

Odjeljenje za informisanje

aktuelno.ba

Komentari

Komentara