Stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku posljednja 24 sata na TK

Spread the love
Rental Travel

IZVJEŠTAJ

Reha Centar

Na osnovu izvještaja primljenih od OSCZ sa područja TK,

stanje u oblasti zaštite i spašavanja u toku posljednja 24 sata bilo je slijedeće:

Vodostaj na brani HA Modrac u 08,00 sati iznosio je 200,23 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m., što znači da je visina preliva 23 centimetra. Vodostaj opada oko 1 cm na sat. Ispust 76,2 m3/s

Stanje na putevima:

Simin Han-Kalesija, zbog izvođenja radova u mjestu Čaklovići saobraća se naizmjenično, jednom trakom.
Kladanj-Olovo- zbog sanacije mosta preko Ujića rijeke saobraća se naizmjenično, jednom trakom

Kada je u pitanju stanje na regionalnim putevima na području Tuzlanskog kantona, svi pravci su prohodni, s tim da se na određenim dionicama saobraćaj, zbog nanosa i klizanja tla odvija otežano jednom saobraćajnom trakom. Mole se vozači da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu. Ekipe putne operative su na terenu i konstantno su angažirane na saniranju posljedica od poplava i klizanja tla.

Prema informacijama dobijenih od OSCZ na području TK kao posljedica poplava i klizišta na sreću nije stradalo niti jedno lice.

Na području Tuzlanskog kantona do sada je prema  preliminarnim podacima evidentirano je preko  2500 klizišta koja ugrožavaju oko 2800 objekata, a evakuisano je oko 1800 osoba.

Općina Živinice

Prijavljeno 15 novih klizišta. U toku je sanacija terena.

Općina Kladanj

Angažovana je mehanizacija na raščišćaavanju putne komunikacije za odsječenu MZ Tuholj.

Općina Banovići

Samo u protekla 24 sata na području općine Banovići prijavljeno je aktiviranje 11 novih klizišta. Formirana su tri stručna tima koji obilaze lokacije klizišta na cijeloj općini i rade kontinuirano 24 sata.

Opšćina Kalesija

Ukupan broj aktiviranih klizišta je 329, od čekga je 38 prijavljeno u protekla 24 sata, broj srušenih objekata 20, ugroženih 526. Stanje na vodotocima je pod kontrolom. Pod vodom se nalazi još preko 10ha poljoprivrednih površina.

Komunikacija Kalesija-Jelovo brdo-Gojčin i Kalesija Meškovići stavljen u funkciju.

Ukupan broj evakuisanih lica je 709, od toga u kasarnu Dubrave 133, a 576 lica je smješteno kod rodbine i prijatelja.

Na sanaciji i preventivom djelovanju angažovano je 15 radnih mašina, i 10 kamiona.

PVJ Kalesija je intervenisala više puta na dostavi vode za piće, pranju ulica, crpanju vode.

Elektro-Kalesija i ekipe BH-Telecoma rade na normalizacijielektro i telefonskih usluga.

 

Općina Teočak

Ukupno je prijavljeno oko 90 klizišta, od čega je u toku noći prijavljeno 3 nova. Ugroženo je oko 70 stambenih objekata. Totalno je uništeno 7 stambenih i 15 pomoćnih objekata.

Općina Sapna

U toku noći nije bilo prijava za nova klizišta. U prekidu je snabdijevanje pitkom vodom u naslju Vitinica radi oštećenja lokalne vodovodne mreže.

Općina Tuzla

Na području općine Tuzla, ukupno je evidentirano 790 klizišta. Konstantno se zaprimaju prijave novih klizišta tako da će broj aktivnih biti i veći. Ovim klizištima je ugroženo 329 individualnih stambenih objekata od čega su 32 objekta u potpunosti uništena.

Do pripremanja izvještaja ukupno je evakuirano 310 ljudi koji su smješteni u dva hotela, SKPC Mejdan, Vojnoj bazi Dubrave, Omladincki kamp i jednoj osnovnoj školi.

Započete su aktivnosti na dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na prostorima koji su uslijed poplava bili pod vodom.

Općina Gradačac

Stanje sa vodotocima je vraćeno u normalu.

Ukupan broj klizišta je ostao isti i iznosi 185. Broj iseljenih je 130 lica (klizište) i 80 lica (poplave) U toku su aktivnosti sanacije

od poplava.

Svi glavni putni pravci na području općine su prohodni za sav saobraćaj sem puteva koji vode do Šamca  i Orašje (poplavljena mjesta).

Voda u vodovodu  Domažić neispravna za piće, dok je voda u gradskom vodovodu te u lokalnim vodovodima Vrelo, Hukalo, Mionica III  i vodovod Zmajevac ispravna za piće. Ekipe HES-a  su u kontinuiranom praćenju kvaliteta vode u vodovodima na području općineZbog neispravnost vodovoda Domažić, mjesne zajednice koje se snabdijevaju iz ovog vodovoda, pitka voda se dostavlja cisternama.

Naredbom OŠ. Civilne zaštite, zbog nemogućnosti odvoza smeća na deponiju u Doboju, smeće se odlaže, privremeno, na deponiju Višnjik u Gradačcu.

Općina Lukavac

Na području općine Lukavac evidentirano je preko 200 klizišta.

Općina Gračanica

U Proteklih 24 sata prijavljeno je 11 novih klizišta. Ukupan broj klizišta na području ove općine je oko 390. Srušeno je ukupno 35, a odsječeno i ugroženo je 180 objekata. Zbog poplava i klizanja tla evakuisano je 120 osoba.

Dom zdravlja i Veterinarska stanica rade na dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poplavljenih objekata. Do sada je taj posao obavljena na 50 stambenih objekata, 5 privrednih objekata i školama u Miričini, D. Orahovici, Rašljevi, Lohinji i Pribavi.

Komisije za procjenu šteta će i danas na teren u nekoliko MZ. Sagledati će situacije i predložite neophodne mjere za sanaciju. Upućen je zahtjev prema oružanim snagama za mehanizacijom da pomognu u  deblokadi infrastrukture u MZ Lukavica Gdje su čitava naselja odsječena zbog klizišta.

Općina Srebrenik

U toku protekla 24 sata prijavljeno je 16 novih klizišta, a u posljednjih sedam dana preko 370 klizišta. Od klizanja tla ugroženo 165 stambenih objekata i 47 putnih komunikacija.

U posljednjih 7 dana evakuisano je 58 porodica, odnosno 209 članova istih porodica.

Tokom dana Služba za spašavanje iz ruševina je od jutarnjih sati angažovana na sanaciji posljedica nastalih od prirodne nepogode klizišta u naseljima: Podorašje, Potpeć, Like, Lipje, Cage, Kurtići, Mićići, D. Srebrenik – Šerifovići, Ćojluk i Junuzovići.

Tokom jučerašnjeg dana pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Službe za vodosnabdijevanje  sa cisternama su vršili dostavu pitke vode u najugroženijim naseljima.

Članovi štaba CZ, ekipe Crvenog križa, članovi Gorske službe spašavanja i druge humanitarne organizacije vrše distribuciju paketa sa prehrambenim namirnicama i higijenskim potrebštinama evakuisanim porodicama kao i socijalno i materijalno najugroženijim porodicama.

Tri ekipe sastavljene od stručnjaka organa uprave obilaze prijavljena klizišta, a pripadnici Higijenskoepidemiološke službe (HES) vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) u svim stambenim, privrednim i drugim objektima na području općine Srebrenik.

Općina Čelić

Stanje na području općine Čelić se normalizuje.Obiđeno je 90 klizišta a po procjenama ima ih preko 120.

11 stambenih objekata više nije za stanovanje, a 40 porodica još uvijek nisu u mogućnosti da borave u svojim kućama zbog straha od aktiviranja novih klizišta.

Svi regionalni putevi su prohodni, dok se na lokalnim kreće otežano zbog zemljanih nanosa.

Snabdijevanje el. energijom je normalizovano na području cijele općine, osim dijelova naselja u Drijenči.

U toku dana vršena je podjela pitke vode koju su dopremile jedinice Oružanih snaga BiH, a podjela humanitarne pomoći se odvija u organizaciji lokalnog Crvenog križa.

Dezinfekcija objekata vrši se u saradnji JZU Dom zdravlja Čelić. Prema podacima ove zdravstvene ustanove nema infektivnih oboljenja tako da je zdravstvena situacija pod kontrolom.

Doboj Istok

Na području općine evidentirano je ukupno 129 klizišta od čega je u protekla 24 sata prijavljeno aktiviranje 36 klizišta.

Aktiviran je odron na lokalnom putu u naselju Dizdari, MZ Klokotnica.

Provedene su interventne sanacione mjere na lokalnom putu oštećenom djelovanjem bujica na lokalitetu Studenac u MZ Klokotnica.

Provedene su interventne sanacione mjere( pobijanje šipova i nasipanje puta) na lokalitetu Bradare u MZ Klokotnica.

U saradnji sa uposlenicima EP vršeno izmještanje klizištima oborenih stupova niskonaponske mreže na lokalitetu Brđani u MZ Klokotnica.

Postavljene su betonske propusne cijevi na prilazu O.Š. u naselju Klokotnica.

Upućena je pomoć općini Maglaj 60 ljudi, zatim kamion za smeće, dva traktora, dvije cisterne vode za piće povratničkom naselju Čivčije, općina Doboj, također je upućeno jedno vozilo sa paketima pomoći za Brčko Disrtikt.

NUS

Tokom jučerašnjeg dana prijavljen je pronalazak mina u Kikačima kod Kalesije kao i u Gradačcu u MZ Mionica 3. Mjesta su obilježena i očekuje se uklanjanje i uništavanje. Do sada su ukupno prijavljena pet slučajeva nalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava. Jedno neeksplodirano ubojno sredstvo je pronađeno u blizini kruga firme EM-ONIX u Lukavcu i pretpostavlja se da ga je donijela bujica rijeke Jale, a drugi NUS je pronađen u krugu rezervoara vode u Mosničkom potoku u Tuzli, a treća je na području općine Živinice.

Pronađena minsko – eksplozivna sredstva su uklonjena i uništena tokom jučerašnjeg dana.

U okviru redovnih aktivnosti

„A“ Tim civilne zaštite planira danas pružiti pomoć na području Općine Olovo na izuzimanju i unuštavanju NUS-a na lokalitetu užeg gradskog područja.

„B“ Tim civilne zaštite –Pripadnik tima je na raspolaganju u Banovićima.

PREPORUKA GRAĐANIMA:

Molimo sve građane da, kako bi se prevenirale neželjene posljedice, poštuju preporuke ovlaštenih službenika civilne zaštite i da se pridržavaju njihovih uputa. Ovo se posebno odnosi na preporuke i pozive za napuštanje stambenih objekata i eventualnu evakuaciju.

Ukoliko niste sigurni u ispravnost vode, vodu je prije korištenja neophodno prokuhavati i to da voda kuha barem jednu minutu.

Građani se pozivaju da se bez potrebe ne kreću plavnim područjima jer postoji mogućnost njihove lične kontaminacije. Prilikom čišćenja prostorija koje su bile poplavljene potrebno je iste prije svega mehanički očistiti i odstraniti naneseni mulj, zatim zidove i plavljeno područje oprati čistom vodom i deterdžentom, a nakon čega je prostor potrebno dezinficirati sredstvima predviđenim za ove namjene.

Na poplavom zahvaćenom području mogu se naći i uginule životinje. Obzirom da ovi leševi mogu biti izvorišta zaraze, pozivamo građane da leševe životinja ne diraju, te da o pronalasku obavijeste nadležne službe, koje će leševe životinja propisno zbrinuti.

Zbog mogućnosti povrijeđivanja tokom čišćenja prostora, apleujemo na sve građane da poduzmu sve neophodne mjere lične zaštite (korištenje rukavica i druge HTZ opreme). U slučajevima povrede neophodno je da se povrijeđena lica jave nadležnoj zdrastvenoj ustanovi radi provođenja antitetanusne zaštite.

Također, prilikom raščišćavanja postoji i mogućnost od kontakta sa gmizavcima i glodarima te je potrebno izbjegavati svaki takav kontakt, a u slučaju ujeda u što kraćem roku u najbližoj zdravstvenoj ustanovi provesti antiviperičnu zaštitu.

Pozivaju se građani koji uoče bilo kakve sumnjive aktivnosti, odnosno vršenje bilo kakvih krivičnih djela, posebno u područjima pogođenih poplavama i klizištima da takve aktivnosti prijave službenicima policije na besplatni broj 122.

  aktuelno.ba

Komentari

Komentara