Šta je (u)radila “Ekspertna Vlada” u 2014. godini

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Vlade TK za 2014. godinu. Fokus djelovanja Vlade Tuzlanskog kantona 2014. godine bio je usmjeren na privredni sektor i realizaciju aktivnosti definisanih u Smjernicama i ciljevima rada Vlade TK za 2014. godinu.

Reha Centar

Vlada TK uspjela je stabilizirati stanje u Tuzlanskom kantonu nakon socijalnih nemira i uložiti maksimalne napore u poticaj razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta. Svojim radom, Vlada je osigurala sigurnost građanima TK, kontinuitet isplata plata svim budžetskim korisnicima, pravednost u raspodjeli ograničenih budžetskih sredstava prema općinama i Gradu Tuzla, solidarnost u pristupu raznim ciljnim skupinama i sl.

Uloženi su maksimalni napori za otvaranje novih radnih mjesta, smanjena rastrošnost budžetskih sredstava, donesen veliki broj odluka i prijedloga zakona čija primjena osigurava višemilionske uštede u ovoj i narednim godinama. Efekti rada Vlade Tuzlanskog kantona u 2014. godini bi zasigurno bili veći da nije bilo šteta izazvanih prirodnim katastrofama. Saziv Vlade Tuzlanskog kantona do 7. februara 2014. godine održao je ukupno 3 sjednice, od čega 2 redovne i 1 vanrednu sjednicu sa donesene ukupno 42 mjere (32 odluke, 1 rješenje, 2 zaključka, 2 uredbe i 5 ostalih mjera). Od imenovanja ovog saziva Vlade Tuzlanskog kantona 26. marta do 31. decembra 2014. godine,

Vlada Tuzlanskog kantona održala je ukupno 67 sjednica sa 723 tačke dnevnog reda, od čega 36 redovnih i 31 vanrednu sjednicu. Tokom ovih 67 sjednica doneseno je ukupno 1.155 mjera (632 odluke, 249 rješenja, 239 zaključaka, 4 uredbe, 4 amandmana i 23 ostale mjere), što čini u prosjeku 17 mjera po sjednici. Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje je dostavljen 81 materijal koja je do Općih izbora 2014. godine, razmatrala 59 materijala i usvojila veliku većinu dostavljenih materijala. Zaposlenost i ekonomski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, Vlada je osigurala kroz aktivnosti na unaprjeđenju poslovnog ambijenta, kroz značajnu podršku u promociji procesa finansijske konsolidacije i uključenju privrednih društava sa područja Tuzlanskog kantona u proces finansijske konsolidacije.

Zahtjeve za odobrenje finansijske konsolidacije u propisanom roku u 2014. godini podnijelo je ukupno 7 privrednih društava sa područja Tuzlanskog kantona, kroz izdvajanje sredstava za potrebe zdravstvenog osiguranja, povezivanja radnog staža, ekonomsku održivost i sprovođenje stečajnog postupka za 13 privrednih društava, realizaciju aktivnosti na pokretanju proizvodnje, odnosno eksploatacije magnezita u „Rudniku nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj, nakon 22 godine mirovanja poslovanja u ovom rudniku, kroz osiguranje posla za privredna društva „TTU“, „Aida“ i „Livnica čelika“, te maksimalne napore usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta. Podaci Federalnog zavoda za statistiku potvrđuju da je u periodu mart – oktobar 2014. godine, na području Tuzlanskog kantona povećan broj zaposlenih za 1.131 osobu (u martu zaposleno 80.965; u oktobru 82.096), te da nije došlo do povećanja nezaposlenih – svega 15 osoba više (u martu 99.074; u novembru 99.089).

Manju i djelotvorniju javnu potrošnju Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je nizom mjera čime je smanjena rastrošnost budžetskih sredstava. Donesen je veliki broj odluka i prijedloga zakona čija primjena je osigurala višemilionske uštede u 2014., ali i narednim godinama. Samo u 2014. godini projicirani budžetski deficit će, u odnosu na planirani, biti manji za najmanje 33 miliona KM a da nije bilo šteta izazvanih prirodnim katastrofama taj iznos bi se dodatno smanjio. Svoj rad Vlada je temeljila na transparentnosti o čemu najbolje svjedoči sadržaj zvaničnog web portala Vlade TK, na kojem je od 27.03.2014. godine objavljeno 429 različitih informacija.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara