Sva obećanja novog premijera TK prof. dr. Denijala Tulumovića

Spread the love
Rental Travel

Dozvolite mi da se na samom početku najprije zahvalim aktuelnoj većini u Skupštini Tuzlanskog kantona i predsjedniku Skupštine koji su mi ukazali čast i povjerenje i dodijelili mandat na mjesto premijera Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Poštujući volju građana Tuzlanskog kantona koji su dali povjerenje strankama koje participiraju u vlasti Tuzlanskog kantona, danas ću u svome obraćanju ukratko iznijeti osnovne smjernice rada buduće Vlade Tuzlanskog kantona.

Nastojaću da ova Vlada bude prepoznata kao vlada u kojoj je čovjek bit djelovanja, Vlada koja je najprije u službi svojih građana, jer građani Tuzlanskog kantona zaslužuju živjeti bolje!

Kroz odlučno djelovanje, u saradnji sa koalicionim partnerima, predstavnicima institucija države, međunarodnom zajednicom i patriotskim političkim snagama, ova Vlada će dodatno stabilizirati i poboljšati ekonomske i političke prilike u Tuzlanskom kantonu.

Stoga mi je neizmjerno potrebna podrška koalicionih partnera, skupštinskih zastupnika, ministara, ali i svih zaposlenih u institucijama vlasti na području Tuzlanskog kantona.

Mi smo svjesni da su postavljeni ciljevi koje ću iznijeti u ekspozeu ambiciozni, ali smo potpuno uvjereni u realne izglede i mogućnosti njihovog ostvarenja. Ono što se dugo vremena u našoj zemlji činilo nemogućim znamo i možemo učiniti mogućim.

Naša jedina država je Bosna i Hercegovina. Vjerujem da smo mi svi ovdje prisutni ponosni na tu činjenicu i svjesni da se prema njoj moramo odnosti sa velikim poštovanjem i odgovornošću.

Imati državu je čast i privilegija, a predstavljati državu je velika odgovornost.

Bosna i Hercegovina je po svom uređenju složena cjelina, a Tuzlanski kanton kaodio te cjeline i najmnogoljudniji je kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, kanton je s izrazitim potencijalima prirodnim, privrednim i nadasve ljudskim. Geostrateški položaj nam omogućava, uz odgovoran pristup, da navedene potencijale iskoristimo u najvećoj mogućoj mjeri.

Ono što nam je potrebno da bismo iskoristili naše potencijale je jedna sinergija koju ćemo i  postići u radu Vlade Tuzlanskog kantona.

Građani Tuzlanskog kantona zaslužuju Vladu koju će odlikovati timski rad.

Svjesni smo da je Tuzlanski kanton prošao dosta težak period. Podsjetiću nas da smo 2014. imali nezadovoljne građane na ulicama, obespravljene radnike koji su tražili svoja prava blokadom puteva i mnoge druge probleme sa kojima se suočavala vlast Tuzlanskog kantona. Danas je situacija relativno dobra ali moramo pokazati da naš društveni ambijent može biti puno bolji.

Ne želim vas opterećavati statističkim podacima, sa kojima ste vjerujem dobro upoznati, ali želim istaći da će nam jedan od prioriteta biti da zaustavimo odliv najvećeg potencijala našeg kantona i države Bosne i Hercegovine, a to su mladi ljudi.

Svjedoci smo da nam svakim danom nestaje esencija našeg društva, mladi ljudi, koji uslove za boljim životom traže u drugim zemljama.

Vlada kojoj mladi ljudi ne budu prioritet je Vlada koja je osuđena na neuspjeh i snosit će višedecenijsku odgovornost.

Briga o mladim ljudima će biti prioritet Vlade Tuzlanskog kantona!

U našem društvu je, nažalost, devalviran pojam pravde, izgubljeno je povjerenje u institucije vlasti, uzurpirano je javno dobro koje pripada građanima Tuzlanskog kantona.

Društvene institucije koje svoj rad ne temelje na pravdi, gube svoj suštinski smisao postojanja. Moramo građanima Tuzlanskog kantona vratiti povjerenje u intitucije države koje će raditi na temeljima pravde i pravičnosti.

Negdje sam pročitao, a sa time se i slažem, da je više nepravda „natjerala” mlade da odlaze iz Bosne i Hercegovine, nego siromaštvo.

Bićemo prepoznatljivi po pravednim odlukama koje će biti u interesu svakog građanina Tuzlanskog kantona!

Poštovane dame i gospodo,

Mnogi smatraju da je funkcija premijera privilegija. Smatram da jeste privilegija ali i velika čast i odgovornost. Čovjek sam koji je svemu u životu pristupao krajnje odgovorno i sve svoje zadatke doveo do zacrtanog cilja, tako sam se i ove uloge prihvatio s jednim osnovnim ciljem da učinim sve što je moguće da Tuzlanski kanton učinim mjestom dobrog življenja.

Poznato vam je da nisam imao dilemu gdje da budem i šta da radim u najtežim danima jedine nam države Bosne i Hercegovine.

Poznato vam je da sam čitav svoj radni vijek podredio brizi za čovjeka i vodilja mi je bila da samo ako sam u službi čovjeka mogu opravdati svoje postojanje.

Funkciju premijera preuzimam kao ostvaren čovjek koji je imao ugled i mjesto u društvu i bez političkog angažmana a i funkcije premijera.

Želim nastaviti svoju misiju u službi čovjeka i ovog puta u službi svih građana Tuzlanskog kantona.

Dame i gospodo,

Da bi se u potpunosti realizovalenaše ideje potrebno je provesti niz mjera u svim sektorima kojim upravlja Vlada Tuzlanskog kantona.

Ja ću ovdje danas, cijeneći naše vrijeme i ograničenost mogućnosti iznošenja svih aktivnosti, navesti samo ključna pitanja kao što su:

Kada su FINANSIJE u pitanju ključno je

Iniciranje izmjena i dopuna Zakona o raspodjeli javnih prihoda u FBiH

Iniciranje izmjena i dopuna Zakona o ino dugu i zaduživanju

Iniciranje izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH

Stabiliziranje finansijskog sistema TK

Provođenje stroge finansijske politike

Provođenje poreske reforme u nadležnosti TK

Izrada zakona o parafiskalnim nametima

PRIVREDA kao osnov za razvoj svih ostalih segmenata, biće prioritet u našem radu, pa tako

Stavljanje u funkciju svih raspoloživih prirodnih, intelektualnih i privrednih resursa u cilju razvoja TK

Ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona, sa posebnim status tretmanom općina u razvoju TK

Poboljšanje poslovnog okruženja i ambijenta

Stvaranje preduslova za otvaranje novih radnih mjesta

Stvaranje preduslova za privlačenje stranih investitora i javnih investicija na TK

Zapošljavanje mladih

Tehnološkim i organizacijskim osavremenjivanjem postići jednostavnost i kratkoću postupka u ostvarivanju ličnih potreba građana i registrovanja biznisa;

Izoštriti do maksimuma finansijsku disciplinu na svim nivoima;

Poboljšati sistem javnih nabavki;

Restrukturisati neefikasne državne kompanije koje proizvode gubitke;

Ubrzati razvoj energetskog sektora i investicije u energetskom sektoru;

U saradnji sa Vladom Federacije BiH raditi na stabilizaciji rudnika na području TK;

Ubrzati proces izgradnje T-bloka 7 u Tuzli i T-bloka Banovići;

Intenzivnije poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom;

Izvršiti dodatna poreska rasterećenja i osigurati nove poticaje privredi;

Smanjiti ili ukinuti parafiskalne namete;

Dati punu podršku poslovnim subjektima u BiH koji izvoze ili imaju perspektivu izvoza roba i usluga.

U oblasti POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, radit ćemo na

Formiranju poljoprivrednih zadruga

Uspostavi evidencije proizvodnih resursa na području TK

Provođenju mjera zaštite voda i izvorišta na području TK

Podršci poljoprivrednim proizvođačima za izvoz mesa u Tursku i EU

Povećanju izdvajanja za podsticaje namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, uz uspostavu jedinstvenog i transparentnog sistema sa efikasnim mehanizmima kontrole utroška poticajnih sredstva;

Stvaranju uslova za korištenje stranih investicija i sredstava iz međunarodnih fondova, posebno za stimulaciju proizvodnje i prerade zdrave hrane te izgradnju plinara pokretanih na biomasu i organski otpad iz poljoprivrede i prehrambene industrije;

Zaštiti šumskih resursa;

Zaštiti vodnih resursa sa akcentom na jezera Modrac, Vida, Breštica, Bašigovci, Snježnica, rijeka Spreča, Jala, Gostelja, Oskova, Tinja i dr.

Ravnopravnoj raspodjeli sredstava prema svim lokalnim zajednicama iz vodnih naknada kojima upravlja javno preduzeće Sliv rijeke Save;

Zaštiti poljoprivrednog zemljišta – donošenje propisa kojim će se zabraniti pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko;

Posebno ćemo osigurati stimulacije za proizvođače zdrave hrane;

Osiguranju domaćim poljoprivrednim proizvođačima plasman svojih proizvoda na domaćem tržištu putem velikih trgovinskih lanaca;

Revitalizaciji ruralnih područja;

U oblasti PROMETA, KOMUNIKACIJA I TURIZMA

Vršićemo promociju kulturno historijskih spomenika te unapređenje ljetnog i zimskog turizma

Nastaviti rad na putnoj deblokadi TK

Povezivanje Tuzla – Sarajevo, izgradnju brze ceste od Sarajeva prema Tuzli;

Davati podršku izgradnji Y – kraka koridoru 5c i brze ceste Tuzla – Orašje;

Podršku realizaciji međunarodnog projekta izgradnje autoputa Sarajevo – Beograd;

Asfaltiranju svih regionalnih puteva koji su u nadležnosti Direkcije cesta TK;

Realizaciji izgradnje i dovršetak izgradnje puta Tuzla – Čelić i Sapna – Teočak;

Izgradnji treće trake (Tuzla – Živinice);

Izradi katastra regionalnih i lokalnih puteva;

Nastaviti sa razvojem Međunarodnog Aerodroma Tuzla sa posebnim akcentom na cargo i putnički saobraćaj.

Uz IT sektor, turizam u BiH predstavlja trenutno najbrže rastuću privrednu granu sa parametrima koji najavljuju novi progres i skoro pozicioniranje BiH na svjetskim turističkim mapama kao razvijene turističke zemlje.

OBRAZOVANJE I NAUKA  biće u posebnom fokusu našeg rada, pa su nam tu prioriteti:

Depolitizacija osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;

Obezbjeđenje besplatnih udžbenika za svu djecu u stanju socijalne potrebe i sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja;

Kurikularna reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja koja će biti bazirana na kompetencijskom pristupu, uvođenju i korištenju savremenih obrazovnih strategija i metoda, uključujući i dualno obrazovanje;

Javno-privatno partnerstvo u obrazovanju sa fokusom na cjeloživotno učenje;

Vraćanje digniteta nastavničke i odgajateljske profesije i bolji socijalni i ekonomski položaj nastavnika i odgajatelja;

Izrada srednjoročnog plana upisa u srednje škole, sa fokusom na deficitarna zanimanja, imajući u vidu potrebe na tržištu rada;

Izrada srednjoročnog plana upisne politike na svim univerzitetima, koji će uvažavati potrebe realnog sektora, statistiku zaposlenosti i stimulaciju upisa na studijske programe za koje postoji veća potreba na tržištu rada BiH.

Nastojaćemo povezati obrazovni i privredni sistem  kroz:

Razvoj neformalnog obrazovanja;

Razvijanje preduzetništva i preduzetničkog načina razmišljanja uvođenjem predmeta „Preduzetništvo“ u srednjoškolsko obrazovanje;

Uvođenje programa profesionalne orijentacije u srednje škole;

Osnivanje poslovnih inkubatora, akceleratora, tehnoloških parkova i co-working prostora za razvoj start-up poslovnih ideja mladih;

Uvođenje obavezne prakse u realnom sektoru tokom studiranja.

Kao što sam na početku istakao, mladi će, pored privrede, biti poseban prioritet na kojem ćemo raditi.

Osnovni cilj svih mjera usmjerenih prema mladima treba biti kreiranje perspektivnog okruženja za obrazovanje, zapošljavanje i osnivanje porodice od strane mladih ljudi.

Potrebno je kreirati adekvatnije uslove za realizaciju poslovnih ideja mladih i njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje;

Razviti prihvatljive uslove za zasnivanje porodice u Bosni i Hercegovini;

Napraviti konekciju između obrazovnog i privrednog sistema;

Osnivanje poslovnih inkubatora i co-working prostora za realizaciju start-up ideja mladih;

Podsticanjem osnivanja preduzeća od strane mladih ljudi uz pomoć grantova i subvencija;

Osnivanjem savjetničkih centara za pomoć pri osnivanju biznisa i pomoći realizacije biznis ideja od samog začeća do implementacije te kroz pomoć mladim osobama sa invaliditetom;

Godišnje povećanje iznosa kreditnih linija za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi – nižu kamatnu stopu za prvu nekretninu, te zadržavanje kamatne stope tokom perioda otplate kredita;

Određivanje obaveznog minimuma iznosa dječijeg doplatka na državnom nivou, koji bi se povećavao za svako sljedeće dijete;

Osiguranje socijalne zaštite za nezaposlene mlade ljude;

Podsticanje povratka mladih ljudi u bosanskohercegovačka ruralna područja;

Kroz povoljne kredite ili beskamatne pozajmice podsticati projekte (samo)zapošljavanja mladih kroz vlastite biznise u svim sektorima privrede;

Definirati i realizirati dodatne podsticajne mjere u cilju rješavanja stambenog pitanja mladih;

Radi osiguranja adekvatnog društvenog tretmana kulture i kulturno-historijskog nasljeđa neophodno je:

Donošenje Zakona o kulturnoj djelatnosti TK

Pokrenuti reformu organizacije i rada javnih institucija iz oblasti kulture u cilju njihove racionalizacije i bolje funkcionalnosti;

Inicirati stvaranje zakonskih, finansijskih, organizacijskih i drugih uvjeta za jači angažman i bolji položaj zaposlenika u oblasti kulture i umjetnosti;

Insistirati na donošenju kvalitetnog zakona o dodjeli priznanja istaknutim umjetnicima od značaja za BiH, uz precizno definirane kriterije;

Podržati sve vidove saradnje institucija kulture sa privrednim subjektima u cilju jačanja njihove materijalne osnove kao i kulturnog uzdizanja cijelog društva;

Snažno sistemski podsticati institucionalnu saradnju između ustanova kulture i odgojno-obrazovnih ustanova, posebno kroz subvencioniranje cijena ulaznica za muzeje, pozorišta, galerije i dr. za školsku djecu i omladinu;

Pružati podršku izdavaštvu iz oblasti kulture i umjetnosti na osnovu transparentnih i stručnih kriterija;

Podsticati i pomagati saradnju nacionalnih kulturno-prosvjetnih društava, udruženja i općinskih ustanova kulture;

Dati podršku afirmaciji i razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma;

Zalagati se za specifične poreske olakšice u sferi kulturne djelatnosti;

Dosljedno podržavati sve aktivnosti na očuvanju, zaštiti i rekonstrukciji kulturno-historijskih objekata u Bosni i Hercegovini.

U oblasti sporta založit ćemo se za:

Sa Gradom Tuzla osigurati sredstva za izgradnju stadiona Tušanj;

U postupku sufinansiranja sa lokalnim zajednicama u mandatnom periodu okončati izgradnju sportskih dvorana u Čeliću, Teočaku i Kladnju;

Unapređenje sistema kontrole i revizije izdvajanja i utroška sredstava u oblasti sporta;

Zakonsko stimulisanje ulaganja u sport kao poslovnu privrednu djelatnost;

Preciznije i jasnije zakonsko definiranje kriterija za pomoć, sufinansiranje i finansiranje sportskih organizacija;

Kontinuirana finansijska ulaganja u infrastrukturu iz oblasti sporta;

Uređivanje oblasti upravljanja sportskim objektima i sportskim manifestacijama kroz posebne zakonske propise;

Zakonsko i praktično stavljanje pod kontrolu nasilja na sportskim događajima;

Kontinuiranu promociju zdravog sporta i informiranje javnosti o štetnosti korištenja i konzumiranja svih nedozvoljenih supstanci u sportu;

Kreiranje baze podataka nadarenih i perspektivnih sportaša i sportašica školskog uzrasta;

Institucionalnu saradnju odgojno–obrazovnih ustanova sa sportskim organizacijama, entitetskim i državnim sportskim savezima;

Obezbjeđenje materijalno–finansijskih i tehnoloških uvjeta i sredstava za realizaciju najboljih projekata iz oblasti školskog sporta;

Punu podršku razvoju invalidskog sporta i osiguranje prava osobama sa invaliditetom da sudjeluju u sportskom životu potpuno ravnopravno sa svim drugim osobama.

PROSTORNO PLANIRANJE I PRIRODNI RESURSI

Prostorno planiranje smatramo strateškim interesom i osnovom za sveukupni razvoj općine, kantona, regije i države. Kvalitetni prostorni planovi definiraju pravila za sve učesnike u procesu izgradnje, stranih ulaganja, zaštite okoline, izgradnje infrastrukture, naseljavanja i raseljavanja stanovništva, zapošljavanja, zaštite voda, poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Prostorno planiranje je pretpostavka za očuvanje prirodnih resursa i njihovo korištenje za dobrobit države i građana, te stoga usvajanje Prostornog plana TK smatramo nultim prioritetom.

Da bi se iskorištavanje i ekspolatacija prirodnih resursaprovodili u skladu sa principima održivog razvoja, na javan i transparentan način, zalagat ćemo se za:

Uspostavu katastra/evidencije prirodnih resursa na području TK;

Donošenje zakona o javnim dobrima u BiH;

Značajnije korištenje obnovljivih izvora energije;

Nastavak provođenja programa energetske efikasnosti.

Provođenje mjera zaštite voda smatramo prioritetnim zadatkom kako bi se trajno osigurala pitka voda, te sačuvao biodiverzitet u vodotocima.

Hidropotencijal treba koristiti efikasno za energetske i turističke svrhe.

Zalagat ćemo se istovremeno i za provođenje mjera zaštite od voda sa ciljem povećanja sigurnosti građana i njihove imovine.

Zalagat ćemo se za unaprjeđenje i efikasnije iskorištavanje resursa Šuma:

Zaštita šumskih resursa;

Kontolisana eksploatacija šumskih resursa;

Omogućavanje prefercijalnog tretmana za domaće drvoprerađivače;

Zalagat ćemo se za privredni život baziran na paradigmi održivog razvoja i razvojno-ekološkoj viziji ekonomskog rasta i ekološke ravnoteže kao trajne i prosperitetne evropske ekonomsko-političke orijentacije.

SIGURNOSNI PRIORITETI I IZAZOVI – MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Uz razvoj društvenih, političkih, naučnih i ekonomskih determinanti koncept sigurnosti zauzima centralno mjesto u životu i radu čovjeka, njegove okoline i državne zajednice.

Glavni napori u oblasti bezbjednosti bit će usmjereni na osiguranje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine uz istovremeno osiguranje potpune ravnopravnosti i visokog standarda sigurnosti građana i njihove imovine na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine.

Jačanje struktura zaštite i spašavanja građana i njihove imovine;

Rad na vladavini  prava i borba protiv kriminala i korupcije;

Kadrovsko i materijalno jačanje policije i njenih struktura;

Poseban segment u našem radu bit će na SOCIJALNOJ I DEMOGRAFSKOJ (PRONATALITETNOJ) POLITICI

S namjerom da se uspostavi adekvatan sistem socijalne zaštite i da se osiguraju socijalna prava kao i podrška razvoju nataliteta založit ćemo se za:

Borbu protiv zloupotrebe korištenja prava iz oblasti socijalne zaštite;

Uvođenje zakonskih i drugih rješenja koja će djelovati motivirajuće na mlade bračne parove u smislu planiranja i zasnivanja porodice, kao i povećanja stope nataliteta s ciljem preveniranja “bijele kuge”;

Jednogodišnju novčanu naknadu koju svaka porodilja mora imati – one koje su zaposlene imale bi mjesečna primanja u visini prosječne plaće, a ako je njihova plaća veća od prosječne – onda u visini svoje plaće; one koje nisu zaposlene imale bi mjesečna primanja na nivou prosječne plaće;

Usvajanje potrebnih zakona da bi se eliminirala postojeća diskriminaciju u odnosu na nastanak invaliditeta i mjesto stanovanja, te stvaranje uvjeta da sve osobe s invaliditetom imaju zdravstvenu zaštitu;

Intenzivnije stimuliranje zapošljavanja osoba s invaliditetom;

Stvaranje preduslova za partnerski odnos vladinog i nevladinog sektora u pružanju pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.

Ukidanje ograničenja za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i to pravo dati svakom djetetu bez obzira na socijalni status porodice, jer dodatak na djecu je pravo djeteta a ne pravo na ostvarivanje socijalne pomoći;

Osiguranje povećanja iznosa naknada za zaposlene i nezaposlene porodilje te izjednačavanje u dijelu porodiljskih prava porodilje koje nisu u radnom odnosu sa onima koje rade;

Izgradnju dodatnih kapacitete u obdaništima i upošljavanje potrebnog broja odgajatelja za rad sa mališanima kako bismo svima njima obdaništa učinili dostupnim;

Značajnije subvencioniranje troškove vrtića, posebno za porodice s više djece;

Realiziranje programa pomoći za djecu i mlade tokom procesa njihovog odgoja i obrazovanja (besplatni udžbenici, stipendije, prijevoz do škole, nagrade za uspjehe na takmičenjima, nagrade za učenike generacije…);

Realiziranje podsticajnih mjera u smislu izdvajanja veće jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenčadi;

Zakonski uvesti poseban srazmjerno rastući pronatalitetni dodatak za treće, četvrto i svako naredno dijete;

Raditi na provjeri i sankcionisanju zloupotrebe bolovanja;

Povećati podršku porodicama sa djecom i mladima s poteškoćama u razvoju i omogućiti im veću šansu za obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje u društvo;

Kroz Zakon o zaštiti porodice s djecom povećati broj porodica sa pravom na dječiji doplatak i povećati sam dječiji doplatak.

Podrška raseljenim licima nastaviće se i u radu naše Vlade, pa tako ćemo raditi na:

Podršci i prikupljanju i obradi podataka o raseljenim osobama i povratnicima;

Stvaranju uslova i podršci za povratak raseljenih osoba i povratnika u njihova prijeratna mjesta stanovanja uključujući obnovu i rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata u skladu sa nadležnostima Vlade TK i saradnjom sa ministarstvom za pitanja raseljenih lica u Vladi FBiH;

Stvaranju uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje povratnika;

Rekonstrukciji i izgradnji zajedničke infrastrukture u saradnji sa nadležnim resornim ministarstvom u Vladi FBiH, vladinim i nevladinim sektorom koji se bavi pitanjem povratka

Rekonstrukciji stambenih jedinica za potrebe raseljenih osoba, zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja povratnika, izgradnja socijalnih stanova i stambenog zbrinjavanja mlađih povratničkih porodica u saradnji sa resornim ministarstvom u Vladi FBiH i resornim ministarstvom u Vijeću ministara;

Osiguranju zdravstvene zaštite povratnika u mjestima povratka;

ZAŠTITA PRAVA BRANITELJA bit će nam posebno važna u radu Vlade.

Branitelji Bosne i Hercegovine imaju neuporedivo najveće zasluge za odbranu naše zemlje od agresije te za očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i slobode svih građana-patriota.

Stoga smo veoma odlučna u namjeri da se braniteljima BiH garantira dostignuti nivo prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i porast tog nivoa u skladu sa realnim mogućnostima

našeg društva.

Podrška kvalitetnim projektima sistemskog karaktera, u čijem su fokusu projekti zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, rješavanja stambenih pitanja branitelja, liječenja svih braniteljskih kategorija, stipendiranja njihove djece i studenata.

Pored navedenog, zalagat ćemo se za trajno očuvanje vrijednosti proizašlih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. U tom kontekstu nastavit ćemo voditi brigu o izgradnji, uređenju i održavanju spomen-obilježja i mezarja šehida i poginulih branitelja Bosne i Hercegovine kao i stratišta nevinih žrtava agresije, te dostojanstveno obilježavati najznačajnije datume i ličnosti iz proteklog rata;

Podrška rad i finansiranje Fondacije za pružanje pomoći pripadnicima Armije RBiH nad kojima se vode istražni ili sudski procesi u vezi sa događajima iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, vjerujući u objektivnost i nepristrasnost nadležnih sudova i tužilaštava;

Podrška radu Kancelarije za pružanje pravne pomoći borcima povratnicima u manji bosanskohercegovački entitet;

Redovnu, pravovremenu i punu isplatu svih boračkih zakonom utvrđenih prinadležnosti;

Podrška za donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa;

Podrška donošenju Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica;

Podrška izradi registra branitelja BiH i njegovoj objavi i korištenju u skladu sa zakonom.

U oblast  PRAVOSUĐA I UPRAVE, planira se raditi na:

Reviziji i nadzoru nad poslovanjem organa uprave, institucija i kantonalnih preduzeća po principu višestrukih kontrola;

Donošenju izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi TK;

Nastavit ćemo aktivnosti na materijalnom i tehničkom opremanju pravosudnih institucija (sudovi, tužilaštvo);

Obzirom da se BiH priprema za ulazak u EU, a jedan od osnovnih uslova je povećanje efikasnosti pravosudnog sistema i reforma javne uprave, u narednom periodu pokrenuti aktivnosti na realizaciji ova dva cilja.

U oblasti ZDRAVSTVA koje je od najvećeg društvenog značaja neophodno je:

Izvršiti modernizaciju i racionalizaciju glomaznog i inertnog zdravstvenog sistema kroz fuziju srodnih medicinskih djelatnosti na svim nivoima u BiH;

Zakonski razdvojiti rad u privatnoj praksi od rada u državnim medicinskim ustanovama;

Jačanje svih zdravstvenih ustanova ( kadrovsko i materijalno);

U svim zdravstvenim ustanovama jasno precizirati „put pacijenta“ kako bi se izbjeglo lutanje i bespotrebno čekanje;

Pokrenuti aktivnosti na uvođenju 24-satne usluge za stanovništvo u kompletnoj primarnoj zaštiti (ne samo u hitnoj pomoći);

Uspostaviti centralni registar svih zdravstvenih kadrova i strateški ga usklađivati sa potrebama tržišta kako bi se usporio i demotivirao odlazak medicinskog kadra iz zemlje;

Vršiti stalno ažuriranje esencijalnih lista uz centralizaciju nabavki lijekova po generičkom imenu, što je jeftinije, a izbjegava se i preferiranje proizvođača;

Napraviti moderan urgentni medicinski centar.

Osnivanje JU Veledrogerija TK s ciljem smanjenja troškova nabavke lijekova za zdravstvene javne ustanove u TK.

Dame i gospodo,

Pred nama je izuzetno zahtjevan period u radu gdje će jedan od ciljeva Vlade biti uravnotežen razvoj cijelog kantona. Neophodan je transparentan odnos spram svih građana u borbi za bolji život svih građana. Neophodno je kreiranje perspektivnog okruženja za obrazovanje, zapošljavanje i osnivanje porodice od strane mladih ljudi. Kreiranje direktnih veza između obrazovnog i privrednog sistema. osiguravanje adekvatnih uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, poticanje mladih da zasnuju i razvijaju svoju porodici u Bosni i Hercegovini i na našem kantonu, u svim našim gradovima i općinama.

Stoga sam spreman, zajedno sa svojim timom ministara koji će vam danas biti predstavljeni, uložiti poslednji atom snage da ispunim obećanja i opravdam dato povjerenje najprije građanima Tuzlanskog kantona a potom i vama, uvaženi prisutni, koji ste podržali moje imenovanje na funkciju premijera!

aktuelno.ba

Komentari

Komentara