Spriječiti širenje corona virusa u taksi prijevozu

Spread the love
Rental Travel

Kako bi se kvalitetnije provele naredbe i preporuke koje se odnose na rad prijevoznika u taksi prijevozu, u vrijeme pandemije prouzrokovane virusom COVID 19, danas je u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK održan sastanak sa predstavnicima taksi prijevoznika sa područja Tuzlanskog kanota (Lukavac, Tuzla, Živinice; Kalesija i dr.) na kojem su razmatrani aspekti primjene pojedinih naredbi i preporuka.

Reha Centar

Predstavnici Ministarstva su istaknuli ozbiljnost novonastale situacije i sve obaveze prijevoznika u taksi prijevozu putnika, a koje se odnose na obavezu vozača i svih putnika da moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa, da vozači održavaju higijenu vozila tako da svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine u unutrašnjosti vozila i ručke na vratima sredstvom za dezinfekciju površina, dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju u vozilu i preporučena je vožnja putnika samo na zadnjem sjedištu taksi vozila radi održavanja socijalne distance između vozača i putnika.

Na sastanku je istaknuta spremnost taksi prijevoznika da se ispoštuju sve preporuke i naredbe, sa ciljem suzbijanja širenja virusa COVID 19. Takođe, od strane učesnika sastanka, apelovano je na putnike – korisnike usluga taksi prijevoza da moraju koristiti zaštitne maske, da prilikom ulaska u taksi vozilo obavezno izvrše dezinfekciju ruku i da prilikom vožnje koriste zadnje sjedište u taksi vozilu.

Na području Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 501 taksi prijevoznika sa 631 taksi vozilom. Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 160 taksi vozila i 175 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 335 taksi vozila. U svim ostalim općinama/gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 289 fizičkih lica i 4 pravna lica sa 7 taksi vozila,  odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 296 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je oko 700 osoba, iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara