Sportske stipendije Vlade TK nedovoljno iskorištene

Rental Travel

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2019. godinu.

Reha Centar

Ukupna vrijednost stipendija za 13 sportista iznosi 34.800,00 KM. Dodjela stipendija izvršena je na osnovu Javnog poziva po osnovu kojeg je pristiglo ukupno 25 prijava. Nakon što je Komisija otvorila i pregledala dostavljene prijave utvrđeno je da 13 prijava ispunjavaju formalno pravne uslove Javnog poziva, te su iste su uzete u razmatranje, a da je 12 prijava – aplikacija odbačeno jer su bile nepotpune, neosnovane ili neblagovremene.

Ministar Mićanović je na press konferenciji istakao da ova sredstva nisu u cjelosti potrošena jer nije bilo dovoljno valajnih aplikacija kao i to da je Javni poziv po njegovom mišljenju prošao neopaženo a da je cilj istog stipendirati vrhunske sortove i sportiste, te da će se u narednoj godini na publikaciji ovog Javnog poziva raditi puno više kako bi sva sredstva koja su za sljedeću godinu planirana i u većem iznosu bila utrošena.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara