Sporazum DF-a, SDA, SDS-a, PDP-a i NDP-a

Rental Travel

Čelnici DF-a, SDA, SDS-a, PDP-a i NDP-a ove nedjelje bi u Sarajevu trebalo da potpišu sporazum o saradnji, saznaje Federalna TV.

Reha Centar

Sa tog sastanka bit će upućen poziv čelniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću da se priključi ovim strankama, koje bi trebale činiti okosnicu vlasti na državnom nivou.

Prijedlog dokumenta, čije je potpisivanje zakazano za ovu nedjelju u Sarajevu, kreirala je Demokratska fronta – Željko Komšić. Sa sadržajem su se, na posljednjim sastancima, usaglasili čelnici SDA. Rukovodstvo Saveza za promjene Republike Srpske načelno je prihvatilo veći dio sadržaja. Osnovno pitanje bit će evropske integracije, odnosno mehanizam koordinacije.

Za svako aktuelno pitanje u procesu EU integracija, a naročito izrade politika i strategija kao i usaglašenu implementaciju propisa, predsjedavajući Vijeća ministara saziva sastanak ekspertnih radnih grupa koje imenuje Vijeće ministara. Ukoliko se rješenje ne nađe na ekspertnom nivou u roku od 30 dana, predsjedavajući Vijeća ministara saziva međuministarsku konferenciju nadležnih ministara iz Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, koja problem rješava na političkom nivou, uz uvažavanje stručnih preporuka i važećih EU standarda.

Kada je u pitanju entitetski nivo, odnosno nivo Federacije BiH, planirano je ukidanje Federalnog ministarstva obrazovanja, što je u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH. Umjesto tog ministarstva bilo bi osnovano ministarstvo za evropske integracije, dok bi nauka bila pridružena ministarstvu kulture i sporta. Također je predloženo i osnivanje međukantonalnog vijeća za saradnju u procesu EU integracija. Kada su u pitanju ekonomske reforme, predložene su izmjene zakona o PDV-u.

“Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec”, stoji u dokumentu.

Osim toga planirano je i povećanje akciza na alkohol, duhan i duhanske prerađevine, dok bi se novčana sredstva preusmjerila prema fondovima zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, na osnovu čega bi se poboljšalo stanje u zdravstvu.

Kada su u pitanju javna preduzeća predložene su i mjere depolitizacije procesa izbora direktora i članova uprave javnih preduzeća, ukidanje menadžerskih ugovora direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, moratorij na zapošljavanje u javnim preduzećima tokom perioda stabilizacije od 18 mjeseci, te prilagođavanje plata direktora i članova uprave javnih preduzeća poslovnim rezultatima preduzeća (fiksni i varijabilni dio).

Prema prijedlogu bi trebalo i da se smanje doprinosi na plate, a poslodavci su dužni taj novac preusmjeriti u novo zapošljavanje.

U prijedlogu DF-a, koji su načelno prihvatile SDA i Savez za promjene, planirano je ukidanje u takozvanog bijelog hljeba, smanjenje plate u organima uprave, Vlade i Parlamenta na sljedeći način:

– plate do 999 KM – bez promjene

– plate od 1.000 do 1.999 KM – umanjenje 5%,

– plate od 2.000 do 2.999 KM – umanjenje 10%,

– plate preko 3.000,00 KM – umanjenje 15%

Predložene su i mjere borbe protiv korupcije tako što bi bilo naloženo finansijskim policijama da istraže poslovanje u svim preduzećima sa većinskim državnim kapitalom.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: