Smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća zadatak je svakog građanina

Rental Travel

Organizacija Catholic Relief Services je u saradnji sa Općinom Čelić i predstavnicima lokalnih službi spašavanja obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa vježbom pružanja adekvatnog odgovora u vanrednim situacijama.

Reha Centar

U okviru USAID-ovog projekta posvećenog jačanju otpornosti na prirodne i druge nesreće koji provodi Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima, u Čeliću je organizovana štabska vježba kako bi se testirao Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i procedure u slučaju njihove pojave, pružanje adekvatnog odgovora i usklađenost djelovanja institucija i službi zaštite i spašavanja.

Vježbom – koja je podrazumijevala simulaciju opasnosti od poplava i postupanje kroz različite scenarije – na simboličan je način obilježen 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa čiji je cilj promovisanje kulture svijesti o rizicima i prevenciji prirodnih i drugih nesreća. To je upravo i jedan od ciljeva projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji -PREPS II”.

„Već treću godinu sarađujemo sa lokalnim zajednicama u BiH i Srbiji i uz brojne provedene aktivnosti, jačanje kapaciteta i podizanje svijesti o značaju preventivnih mjera, također smo omogućili nabavku opreme neophodne za adekvatan odgovor u slučaju nesreća“, kazala je Džennana Memišević-Panjeta, menadžerica projekta.

Ona je dodala da su prevencija i smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća zadatak svakog građanina i organa vlasti, te da je važno jačati njihovu međusobnu saradnju i koordinaciju.

U štabskoj vježbi su učestvovali povjerenici 11 mjesnih zajednica kao i predstavnici općinskog Štaba civilne zaštite, Vatrogasne službe, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Policijske uprave, Crvenog krsta i komunalnog preduzeća.

„Danas smo imali priliku da u praksi testiramo planove i procedure za krizne situacije i kako da bolje koordiniramo svoje korake. Zahvaljujući ovoj vježbi uočili smo i koja su nam područja za unapređenje te znamo kako da brže i bolje reagujemo kako bismo bili otporniji na ponavljajuće prirodne nesreće“, kazao je Admir Hrustanović, načelnik Općine Čelić.

Uz finansijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj vlade SAD/Ureda za pomoć pri katastrofama (USAID/BHA) i u partnerstvu sa nevladinim organizacijama iz Srbije, CRS provodi projekat PREPS II u 16 lokalnih zajednica u BiH i Srbiji. Osim u Čeliću, simulacijska vježba danas je organizovana i u Kraljevu i Kruševcu u Srbiji.

aktuekno.ba

 

Komentari

Komentara