Skoro milion KM za uplatu neuplaćenih doprinosa, subvenciju kamata i finansiranje rada Kantonalne agencije za privatizaciju

Spread the love
Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim Programom se raspoređuje dio novčanih sredstava Tuzlanskog kantona, u iznosu od 999.000 KM, ostvaren u procesu privatizacije privrednih društava ili njihovih dijelova, naplatom rata kredita privrednim društvima i fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Kantona, a koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH. Od ovog iznosa Vlada je predvidjela da se 439.000 KM realizira putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovom sastavu koji su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, 300.000 KM je namijenjeno za funkcioniranje i finansiranje tekućeg rada Kantonalne agencije za privatizaciju, dok je 260.000 KM planirano za program subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koji se realizira putem Ministarstva privrede TK. Podsjećamo radi se o programu Vlade TK i BBI Banke pri čemu Vlada subvencionira iznose kamate za tada podignuta kreditna sredstva.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara