Sastanak sa prijevoznicima u linijskom prijevozu putnika na području TK

Spread the love
Rental Travel

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je u saradnji sa Udruženjem za promet i komunikacije – Sekcija za  unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori organizovalo sastanak sa svim prijevoznicima u linijskom prijevozu putnika na području Tuzlanskog kantona kao i sa nadležnim organima zaduženim za oblast prijevoza.

Reha Centar

Na sastanku je razmatrana aktivnost na usklađivanju kantonalnih redova vožnji na području Tuzlanskog kantona kao i problematika vezana za funkcionisanje linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, kao i aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prijevoza  (licence prijevoznika, licence za vozila, tehnička ispravnost autobusa, inspekcijski pregled, korištenje autobuskih stajališta od strane taksi vozila i dr.).

mtts-sastanak-02-28-10-2016_800x600

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja  je prema Planu i programu rada za 2016. godinu planiralo organizovati postupak  usklađivanja  redova  vožnji na svim kantonalnim autobuskim linijama na području Tuzlanskog kantona. Prilikom usklađivanja odnosno odobravanja i registriranja kantonalnih linija Ministarstvo će nastojati obezbijediti transportni sistem u Tuzlanskom kantonu u kojem će korisnici transportnih usluga imati kvalitetnu uslugu, a svi prijevoznici mogućnost rentabilnijeg poslovanja, uz poštivanje zakona i podzakonskih akata kao i propisanih uvjeta za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Takođe, na sastanku je razmatrana i problematika vezana za funkcionisanje linijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, kao i aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prijevoza u ovoj oblasti

Predstavnici Ministarstva su informisali učesnike sastanka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona koji je usvojen od strane Skupštine TK pomoću kojeg se na efikasniji način kontrolni organi (inspektori cestovnog saobraćaja, pripadnici uniformisane policije) mogu boriti sa ciljem smanjenja i eliminisanja nelegalnog rada u ovoj oblasti na području TK, kao i o ostalim aktivnostima koje poduzimaju u cilju stvaranja što boljeg ambijenta za rad prijevoznika u linijskom prijevozu putnika.

Od strane prijevoznika u linijskom prijevozu putnika traženo je da kontrolni organ, odnosno kantonalni inspektori cestovnog saobraćaja kao i pripadnici MUP-a TK intenziviraju  aktivnosti na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika, kako bi omogućili registrovanim prijevoznicima poslovni ambijent u kojem mogu nesmetano ostvarivati prihode obavljajući djelatnost prijevoza.

Sastanku su osim predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK,  Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK,  predstavnici Udruženja za promet i komunikacije – Sekcija za  unutrašnji promet putnika pri Kantonalnoj privrednoj komori, prisustvovali i prijevoznici u linijskom prijevozu putnika na području TK.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara