Saopštenje za javnost Udruženja „Maloljetni borci Armije RBiH – Grad Tuzla

Spread the love
Menprom

Nakon najnovije objave Javnog poziva od strane Ministarstva za boračka pitanja od 20.05.2021. godine

Reha Centar

“JAVNI POZIV – za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOSLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

I Korisnici prava po ovom Konkursu

(l) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice ( u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu ima lice iz Člana 7. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (u daljem tekstu: Zakon), odnosno: članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratni vojni invalid; dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisani branilac, mirnodopski vojni invalid, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koja se nalaze u evidenciji JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).

(2) Samozapošljavanje podrazumjeva zapošljavanje radi pokretanja nove privredne djelatnosti.”

i

“JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

(2) Kandidati iz stava (1) ove tačke pravo na sredstva mogu ostvariti samo ukoliko izvrše zapošljavanje lica iz člana l. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, odnosno članove porodica Sehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratne vojne invalide; dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja; demobilisane branioce, mirnodopske vojne invalide, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koji se nalaze u evidenciji JU Službe za zapšljlavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).”

Želimo upoznati javnost  da je došlo I pored obavljenih razgovora sa Ministrom za pitanje boraca TK gosp. Ahmetovićem, predsjednikom Saveza RVI TK gosp.Hasanovićem i sa predsjednikom Saveza DB Kahrimanovićem, koji je trenutno I predsjednik koordinacije boračkih Saveza TK I njihovih  obećanja da će se ispraviti nepravda i ukinuti dosadašnja diskriminacija nad Maloljetnim dobrovoljcima, gore  navedenim JAVNIM POZIVIMA ispostavilo se opet da su ipak to bila samo lažna obećanja.

OVIM JAVNIM POZIVIMA ponovo je  neko  stavio ispred direktnih učesnika u ratu (Maloljetnog Dobrovoljca), djecu boraca, tj.  Da  dijete RVI, dijete DB, dijete DNRP  ima  pravo da APLICIRA  na  gore  navedenim  JAVNIM POZIVIMA,  a direktni  učesnik u ratu I to kao DOBROVOLJAC NEMA  PRAVO da  APLICIRA.

NAŠIM AKTIVNOSTIMA ŽELIMO DA UKLONIMO OVU DUGOGODIŠNJU DISKRIMINACIJU. OVAKO JAVNO POZIVAMO SVE NADLEŽNE INSTITUCIJE DA SE SAMO DRŽE ZAKONA I DA NAPOKON KATEGORIJU “DOBROVOLJAC- MALOLJETNI DOBROVOLJAC” UVRSTE U PODZAKONSKE AKTE. ILI NEKA NAPOKON ONDA KAŽU ISTINU U  ČEMU JE PROBLEM.

MI POSTOJIMO I NE MOŽETE  NAS IZBRISATI I TO PREKO 14000.

JAVNO TRAŽIMO DA:

Boračku kategoriju “DOBROVOLJAC”, a koja je tačno i precizno definisana u:

– ZAKONU O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA (Sl.novine

Federacije BiH, br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17), Član 2. stav 2.,

– ZAKONU O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH

PORODICA (Sl.novine Federacije BiH, br.54/19) Član 2. stav 2. (Članom 2. date su

definicije ko se smatra demobilisanim braniocem i demobilisanim braniocem maloljetnim

dobrovoljcem. Ovdje je definisan pojam dobrovoljca s namjerom da se naglasi učešće u

odbrani osoba koje nisu bile vojni obveznici (bilo da su maloljetni ili da su bili u godinama

kad više nisu bili vojni obveznici), a dali su značajan doprinos u odbrani R BiH samim tim

što su se kao takvi stavili u funkciju odbrane.)

– ZAKONU O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH

PORODICA (Sl.novine Tuzlanskog kantona”, br.10/20, drugi prečišćeni tekst) Član 2.

stav b. (Definicije po Federalnom zakonu )

U ŠTO SKORIJE VRIJEME VRATITE U PRAVO I UVRSTITE U SVE PODZAKOSKE AKTE, U  SUPROTNOM  OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE MO SIGURNO U ROKU OD MJESEC DANA IZAĆI NA ULICU U ZNAK PROTESTA, A ULICA NAM NIKAD DO SADA NIJE BILA SREDSTVO ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA.

TAKOĐE ŽELIMO DA OBAVJESTIMO NADLEŽNE INSTUTICIJE I JAVNOST  

da je dana 23.05.2021 godine na 6. Vanrednoj telefonskoj sjednici UO Udruženje „Maloljetni borci Armije RBiH – Grad Tuzla,, u proširenom sastavu donio odluku o pripremi i održavanju mirnih protesta u narednom vremenu ( IO će donijeti odluku o tačnom datumu održavanja). Na sastanku je imenovan Inicijativni odbor , koji će u narednom vremenu izvršiti sve pripreme oko organizovanja mirnih protesta.

Pozivamo sve članove da se jave u Udruženje, kako bi na vrijeme mogli formirati spisak, koji će biti sigurno revidiran zbog epidemiološke situacije.

Prilikom mirnih protesta i mirne šetnje kroz grad Tuzlu, planirano je kretanje mirne kolone ispred Kancelarija boračkih Saveza TK ( Vojne lamele – ul.Armije RBiH ) – Služba BIZ – Tuzla (zgrada Jupiter) – kancelarija Saveza DB TK – Irac- zgrada Vlade ( Ministarstvo za boračka pitanja).

O svim pripremama će te biti na vrijeme obavješteni.

Mi mislimo da je došlo vrijeme :

STOP DISKRIMINACIJI NAD SINOVIMA BOSNE

DOSTA JE VIŠE LAŽNIH OBEĆANJA

OVE AKTIVNOSTI NEĆE BITI REALIZOVANE, SAMO AKO NADLEŽNE INSTITUCIJE ODRADE POSAO I NAPOKON ISPOŠTUJU ZAKONE, TAKOĐE TRAŽIMO DA SE NAPOKON DEFINIŠU SVA DOPUNSKA PRAVA I OBAVEZE KATEGORIJE “MALOLJETNI DOBROVOLJAC”

HVALA od DJECE RATA !!!

Presjednik Udruženja Kadir Hajdarević

 

Komentari

Komentara