Održana VII Izvještajna skupština Udruženja “Maloljetni borci ARBiH Grada Tuzle”

Menprom

U srijedu 15.03.2023. godine u sali Doma penzionera u Tuzli održana je VII Izvještajna skupština Udruženja “Maloljetni borci ARBiH Grada Tuzle” na kojoj je bilo prisutno 12 od 15 delegata, a kako se radi o skupštini izvještajnog karaktera predočeni su rezultati rada sa finansijiskim izvještajem za 2022. godinu, kao i plan rada za tekuću 2023. godinu.

Reha Centar

Izvještaj o realizovanim aktivnostima u 2022. godini podnio je predsjednik udruženja Kadir Hajdarević kojom prilikom je istakao kako je ovo udruženje i njegovo članstvo aktivno uzelo učešće u obilježavanju svih značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina na području grada Tuzle.

Osim toga u izvještaju još stoji da je udruženje podnijelo Zahtjev za prijem u punopravno članstvo Saveza DBTK, gdje na žalost i dan danas nismo dobili nikakav odgovor, Zahtjev je na osnovu Odluke Skupštine Udruženja br.: ZS-VI-65-1/21, koja je održana 23.12.2021 godine pravovremeno dostavljen i kompletiran sa traženom dokumentacijom dana 02.2023 godine. pod brojem: 24/02-01/23.

Također dat je akcenat svakodnevnu borbu za poboljšanje statusa svih boraca bez obzira kojoj grupaciji ili kategoriji pripadaju, a to je rađeno kako čestim posjetama pojedinim državnim službama, tako i putem gostovanja na raznim medijima.

Napomenuo je na veoma uspješnu odrađenu misiju , a vezano je za obilježavanje 30.godišnjice od pogibije našeg maloljetnog borca Đulović Hasiba-Sibe. Ta manifestacija je odrađena veoma profesionalno, manifestacija je trajala 2 dana, jedan dan je prošao u vjerskom programu, gdje je učešće i svoje prisustvo tom dijelu uzeo i Medžlis IZ Grada Tuzle, ispred kojeg je bio prisutan glavni imam Ahmed Husanović. Drugi dan je također protekao i odrađen veoma profesionalno, izvršeno je polaganje cvijeća na spomenik ispred Doma u MZ Pasci za svih 26 šehida MZ Pasci. Pomoć u realizaciji te manifestacije pružila je OŠ „Pasci“ Pasci, MZ Pasci, Džemat Pasci i drugi sponzori, koji su prepoznali važnost te manifestacije.

Udruženje je učestvovalo u svim akcijama oko poboljšanja životnih uslova boraca, a kao nosioc aktivnosti bilo je u renoviranju stana Demobilisanog borca, koji je obolio tj. oslijepio Gostić Save. Ta akcija je uspješno odrađena sa 100 postotnim izvršenjem misije, koje je rezultiralo da su i GU, gradonačelnik, BiZ Tuzla i JP „CG“ Tuzla uzeli učešće i pomogli pored mnogobrojnih građana, suboraca, komšija, boračkih Udruženja i Organizacija Grada Tuzle. Stan je potpuno renoviran, opremljen novim namještajem i ugrađeno je grijanje.

Iznešeno je još niz aktivnosti, koje su propraćene u 2022 godini. Nakon iznošenja ovog izvještaja prisutni delegati su jednoglasno prihvatili ovaj izvještaj kao i detaljno predstavljeni finansijiski izvještaj za 2022. godinu.

Kada je u pitanju plan aktivnosti za 2023. godinu delegati su jednoglasno usvojili prijedlog predsjednika ali i ostalih članova skupštine da udruženje i dalje nastavi sa prisustvom na svakim manifestacijama i obilježavanjima značajnih datuma, kao i da uzme učešće u svim narednim akcijama pomoći našim borcima, koliko je to u njihovoj moći.

Akcenat je ponovo dat i uručen je ponovni Zahtjev za punopravno članstvo u Savez DBTK, zbog ne dobijenog odgovora po Zahtjevu Udruženja br: 04/2-01/22 od 04.02.2022 godine, a koji je zaprimljen u Savezu pod rb:02-44/22 dana 07.02.2022 godine, UO Udruženja je na svojoj 1.Radnoj sjednici 17.02.2023 g. , donio ponovo odluku da se Zahtjev pod istim uslovima obnovi i dostavi Skupštini SDB TK.

Zahtjev je dostavljen dana, 24.02.2023 godine. pod brojem 24/02-01/23.

Ovaj put je isti dostavljen i resornom Ministarstvu za boračka pitanja TK na znanje, kako bi i oni propratili ovaj naš Zahtjev.

Takođe predsjednik Hajdarević je iznio da je ponovo obnovljen Zahtje za Izmjene i Dopunu Zakona o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica TK, Zahtjev je u elektronskoj i pisanoj formi dostavljen resornom Ministarstvu za boračka pitanja, u kojem je napisano 23 prijedloga za izmjene i dopune , sa decidnim obrazloženjima.

Svjedoci smo česte smjene Vlade TK , to i pravi veliki problem oko rješavanja već sada nagomilanih problema boračke populacije. Ove Izmjene I Dopune Zakona su potrebne, kako bi se poboljšao status boraca i potrebno ga je donijeti što prije iz razloga, što Javni pozivi uveliko već idu. 

Od ostalih odluka sa Skupštine treba izdvojiti odluku o utvrđivanju novog iznosa članarine i koja će se primjenjivati od 01.04.2023 godine i koja iznosi sada 2 KM/ mjesečno. Također, izdvojit ćemo i odluku skupštine kojom se UO ovlašćuje da u buduće zajedno sa Komisijom za nagrade može da donese Odluku za dodijelu nagrade.

Press služba Udruženja “Maločjetni borci ARBiH Grada Tuzle”

 

 

 

Komentari

Komentara