Saopštenje za javnost : „Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK“

Rental Travel

 Udruženja građana i fondacije koje djeluju na području Tuzlanskog kantona su uputile zahtjev Skupštini I Vladi Tuzlanskog kantona za izmjene i dopune Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (u daljem tekstu Zakon) kojim bi se udruženja građana i fondacije stavile u ravnopravan položaj sa ostalim poslovnim subjektima u TK. 

Reha Centar

U zahtjevu se traži da se udruženja i fondacije uvrste u pomenuti Zakon kao pravni subjekti koji će imati isti tretman i pravo na subvenciju za suzbijanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće kao što imaju poslovni subjekti u TK. 

Naime, Članom 2 navedenog Zakona, udruženja građana i fondacije nisu navedeni kao poslovni subjekti kojima će biti omogućena subvencija za isplatu plaća radnicima. Budući da su udruženja i fondacije takođe direktno pogođene stanjem nesreće, jer im je zabranjen ili onemogućen rad, u skladu sa  mjerama i naredbama Kriznog Štaba,  to smatramo da je doneseni Zakon diskriminirajući.  Mnoga udruženja i fondacije zapošljavaju jednog ili više radnika na puno radno vrijeme i redovno uplaćuju doprinose i izmiruju druge obaveze prema radnicima i državi, ne samo prije, nego i tokom pandemije Covid-19. 

U protekla tri mjeseca, udruženjima i fondacijama u TK, slično kao i poslovnim subjektima, značajno su ugroženi izvori finansiranja[1]Najviše su im smanjeni prihodi od članarina, sponzorstava i donacija, ali i prihodi od usluga koje pružaju svojim članovima i korisnicima.  Na primjer, udruženja građana koja pružaju usluge djeci i osobama s invaliditetom i koja zapošljavaju značajan broj stručnjaka i visoko obrazovanih osoba u svojim oblastima, su u vrijeme pandemije ostali bez ikakvih prihoda.  Pored navedenih, još je mnogo onih koji su potpuno zanemareni i zaboravljeni od strane vlasti, a nastavili su, u skladu sa odlukama Kriznog štaba, pružati usluge građanima, poput vođenja i održavanja sigurnih kuća, dnevnih centara za stare, društvenih centara za kulturne aktivnosti, škola stranih jezika i centara za obrazovanje odraslih, kulturno-umjetničkih i sportskih društava, te drugih.  Usljed smanjenja prihoda, veliki broj udruženja ističe da su imali problema sa plaćanjem kirije za prostore koje iznajmljuju, a neki su istakli i probleme ispunjavanja obaveza prema svojim radnicima.  Ipak, većina udruženja i fondacija su, kao odgovorni pravni subjekti, uprkos pandemiji, potpunoj ili djelimičnoj obustavi rada, zadržali svoje radnike i izvršili uplate plata i doprinosa u martu, aprilu i maju.  

Ipak, neka udruženja neće moći nastaviti s redovnim aktivnostima ukoliko ne dobiju dodatnu pomoć od vlasti u TK, sponzora i donatora. 

Stoga je veoma važno da vlasti u Tuzlanskom kantonu, ali i šira društvena javnost, pokažu razumijevanje i solidarnost prema udruženjima građana i fondacijama koji su i u vrijeme pandemije bili veoma aktivno uključeni u savladavanje krizne situacije.  Organizovali su volonterske akcije za prikupljanje sredstava i pružali humanitarnu i psihosocijalnu pomoć najosjetljivim kategorijama građana u TK.  Mnoga udruženja su snabdjevali sugrađane maskama i higijenskim materijalim, a neki su pomagali obrazovnim i zdravstvenim radnicima da što lakše obavljaju svoje važne zadatke tokom pandemije. 

Zbog svega navedenog, potrebno je što prije izvršiti izmjene Zakona i/ili donijeti poseban Program podrške za suzbijanje ekonomskih posljedica izazvanih stanjem nesreće za udruženja i fondacije u TK kako bi se njihove društveno korisne aktivnosti lakše održale i nastavile i nakon pandemije.

Samo sa jakim organizacijama civilnog društva možemo graditi moderno demokratsko društvo po mjeri svih građana! 

Saopštenje za javnost i zahtjev prema vlastima upućuje 50 udruženja i fondacija sa područja Tuzlanskog kantona koje su potpisnice inicijative “Jednaka prava za udruženja građana i fondacije u TK”.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara