Saopštenje Privremenog Senata povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli

Spread the love
Rental Travel

Na sjednici Senata održanoj 07.03.2017. godine, a  povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli, Senat je donio slijedeće zaključke:

Reha Centar

 

  1. Senat Univerziteta u Tuzli pruža punu podršku Rektoru u realizaciji programa rada koji se bazira na vladavini prava, odnosno poštivanju Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju BiH, Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta.
  2. Nedopustivo je miješanje bilo koje političke stranke ili političkog funkcionera u donošenje odluka organa Univerziteta.
  3. Prijetnje i pritisci na Rektora Univerziteta Senat kvalifikuje kao grubo kršenje zakona. Senat se kategorički suprotstavlja svim pokušajima narušavnja autonomije Univerziteta.
  4. Senat traži od nadležnih službi MUP-a i Tužilaštva da istraže sve okolnosti vezane za incident koji se desio na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu dana 05.03.2017. godine.
  5. Senat traži od Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli da procesuira navedeni slučaj na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, te u skladu sa Kodeksom nastavničke etike i svojim statutarnim nadležnostima, odgovornim izrekne odgovarajuće mjere.
  6. Senat Univerziteta u Tuzli poziva Osnivača Univerziteta u Tuzli da kroz konstruktivan dijalog, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da doprinos za nesmetan dalji rad i razvoj Univerziteta u Tuzli.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara