Prilika za zapošljavanje 15 asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli

Spread the love
Menprom

Vlada je danas dala suglasnost JU Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, koji će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli.

Reha Centar

Predmet Sporazuma je uspostavljanje uzajamne saradnje radi efikasnog realiziranja Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, usvojenog Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH.

U ponuđenom tekstu Sporazuma Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 144.000,00 KM za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće u iznosu do 800,00 KM mjesečno po osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Na ovaj način će se omogućiti da se zaposli 15 asistenata/viših asistenata i to lica koja se vode na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje TK, na period od 12 mjeseci.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara