Saopštenje o nastavku subvencije za redovnu registraciju pasa u Gradu Tuzla

Rental Travel

Građani Tuzle sve do 31. marta 2016. godine mogu obaviti redovnu registraciju vlasničkih pasa u JP Veterinarska stanica Tuzla, Ambulanta u Bukinju. Riječ je o produžetku akcije po subvencioniranom cjenovniku sa kojim se započelo u aprilu 2015. godine, a koja se pokazala kao neophodna i sa kojom je, do sada, u jedinstven Registar pasa za područje Grada Tuzla upisano više od 1.600 pasa.

Reha Centar

Čipovanje pasa u JP Veterinarska astanica Tuzla

Zahvaljujući subvencijama iz budžeta Grada Tuzle, te umanjenjem cijene u iznosu od 27% od strane JP Veterinarska stanica Tuzla, vlasnici plaćaju 20 KM, umjesto dosadašnjih 75 KM.

U tu subvencioniranu cijenu od 20 KM uključena je kompletna usluga koju su građani obavezni ispuniti, kao vlasnici pasa, prema Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, a obuhvata:
1. upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle;
2. posjedovanje pasoša/putovnice;
3. mikročipovanje;
4. antirabičnu vakcinu i
5. antiparazitni tretman.

Zakonska je obaveza brinuti o svom ljubimcu

Sve navedeno obavlja se isključivo u JP Veterinarska stanica Tuzla, a u skladu sa Odlukom o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama (Službeni glasnik Općine Tuzla br.03/14).

Registracija pasa je prvi korak u procesu kontrole populacije pasa i smanjenju broja napuštenih životinja u Gradu Tuzla.  Na ovaj način se želi zadržati i visok stepen javnog zdravlja naročito kada su u pitanju bolesti koje se sa životinja prenose na ljude.

Problematikom zbrinjavanja pasa u gradu aktivno se bavi Radna grupa za kontrolu populacije pasa u Gradu Tuzla koju vodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa gradskim vlastima, a čine je još predstavnici JP Veterinarska stanica Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Služba civilne zaštite, JP Komunalac Tuzla, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Zavod za javno zdravstvo TK i Udruženje za zaštitu životinja „Nirina“. Sve informacije o dosadašnjim aktivnostima i događajima koji slijede nalaze se na: www.praviprijatelji.info.

Bedrana Kaletović, dip. žurnalist
saradnik za odnose sa javnošću

aktuelno.ba

Komentari

Komentara