Saliha Agić, kandidat SDA Tuzla za Gradsko vijeće: Imamo Plan za bolju Tuzlu!

Menprom

Ko je Saliha Agić?

Reha Centar

Rođena sam 1963. godine u Vražićima, općina Čelić. Na FPN u Sarajevu diplomirala sa 1986. godine i stekla zvanje dipl.politolog. Zaposlena sam u „JP BH Pošta“ u Tuzli. Osoba sam koja voli rad i red, poštivanje pravila, uvažavajući svačije mišljenje i osobenosti. Volim timski rad i rad edukativnog karaktera jer sam duži period radila kao srednjoškolski profesor, bila sam angažovana i na Filozofskom fakultetu kao asistent na predmetu Savremeni politički sistemi i uvod u politologiju.

Zašto je SDA Vaš politički izbor?

Stranka demokratske akcije je stranka koja je nastala iz naroda u najtežem periodu naše države, državotvorna je stranka koja je od samog nastajanja i razvijanja bila predmet mog interesovanja. Dolaskom u Tuzlu 1994. godine postala sam član Stranke demokratske akcije što je bio logični slijed zbivanja i ličnog iskustva iz ratnog perioda kao  i moje profesionalne orjentacije. SDA se odupire udarima sa svih strana, pokušajima da nestane sa političke scene i za mene predstavlja jedan čvrst bedem odbrane BiH i njenih naroda. Svojim radom nastojim i nastojat ću da doprinesem daljem razvoju, opstojnosti i afirmaciji stranke.

Zašto bi glasači na predstojećim izborima trebali dati glas baš Vama?

Osoba sam sa pozitivnim pogledom na svijet, smatram da za svaki problem postoji rješenje, razvijam i poštujem kulturu dijaloga što je slaba tačka naših građana. Smatram da građani Tuzle nisu svjesni svojih prava i obaveza jer jedno iz drugog proizilazi. Snaga građana je u saznanju da je vlast sluga građanima i kao takva treba da radi u njihovom interesu. Građanske inicijative, građansko učestvovanje na razne načine samo može natjerati vlast da se ponaša odgovorno. Građani imaju snagu i moć koja može uticati na promjene u našem gradu i zaslužuju efikasnu  vlast, vlast sastavljenu od stručnih ljudi koji će moći odgovoriti zahtjevima građana. To bi bio moj akcenat zbog čega bi glasači glasali za mene.

Ukoliko Vas građani budu izabrali u GV Tuzla, šta konkretno od Vas mogu očekivati?

Iz gore navedenog građani od mene mogu očekivati rad na poštivanju njihovih prava na kvalitetan život. Čini mi se da kultura lagano odlazi iz Tuzle. Tuzlansko pozorište je najstarija kulturna ustanova u BiH i treba kao takvo da ima značajnu ulogu u gradu i šire. Zašto se u izbornoj godini rade infrastrukturni poslovi umjesto kontinuirano svake godine i na taj način rješavaju problemi najčešće komunalne problematike. Sramotno je da pojedini dijelovi grada nemaju vodu, kanalizaciju. Uređenje korita rijeke Jale, smanjenje zagađenosti zraka zbog individualnih ložišta, asfaltiranje ulica u prigradskim dijelovima i drugi infrastrukturni problemi su problemi koje treba kontinuirano rješavati u svim dijelovima grada. Grad Tuzla je grad svih građana bez obzira u kojem dijelu žive, treba biti grad u kojem će moći svi građani ostvariti svoje interese i potrebe. Vrijeme je za promjene!

 

Komentari

Komentara