S BiH: Unaprijediti servis pružanja usluga građanima Doboj Istoka

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj press konferenciji KV S BiH TK-a u prostorijama KV TK prisustvovali su kandidati  S BiH za načelnike općina  u TK i gradonačelnika Tuzle, g-din Refik Hankić za općinu Lukavac, g-din Novalija Gavranović za grad Tuzla, a medijima se obratio g-din  Ibrahim Jahić Čiko, kandidat za načelnika općine Doboj Istok, koji je između ostalog, iznio sljedeće:

Reha Centar

Organ uprave Općine Doboj Istok koji je servis pružanja usluga građanima  potrebno je unaprijediti i isti staviti u punu funkciju njegove namjene iz sljedećih razloga:

 • dosadašnja normativna i druga akta Općine u većoj mjeri su van zakonske norme ( nisu usklađena sa zakonodavnim propisima viših nivoa vlasti),
 • rukovodioce službe koji ne ispunjavaju zakonom propisane norme zamjeniti drugim licima koji te uslove ispunjavaju ( dva pomoćnika načelnika ne ispunjavaju uslove),
 • izvršiti kontrolu načina prijema namještenika u posljednje četiri godine (provjeriti način raspisivanja konkursa,prijem i diplome),
 • ispoštovati presude sudskih organa koje se odnose na tužbe uposlenika kojima su uskraćena zakonom propisana prava ( 23 uposlenika podnijela tužbu),
 • provjeriti način i zakonske propise povećanja plaća u visini od 20% uposlenicima u organ uprave koji nisu podnosili tužbeni zahtjev,
 • provjeriti opravdanost i zakonske norme povećanja prijema uposlenika u javna produzeća,
 • sprovesti istragu prijema uposlenika u javne ustanove,a težište usmjeriti na  kršenje zakona o dopunskim pravima boraca TK gdje je definisana zakonska obaveza prednosti djeci boračke populacije ( očit primjer kršenja u centru za socijalni rad),
 • sprovesti detaljnu istragu nepoštivanja zakona o slobodi pristupa informacijam na relaciji građanin-organ uprave ( zahtjevi se podnose,a odgovor se ne šalje podnosiocima),
 • smanjiti vremenski rok izdavanja dozvola privrednim subjektima,
 • u sklopu službe za finansije i poduzetništvo formirati odjeljenja za pristup invensticijskim fondovima i privatnom sektoru,
 • ukinuti stranačko rukovođenja službama i isto povjeriti najstručnijim službenicima,
 • maksimalnu pažnju posvetiti uzroku pojave odjave privrednih subjekata ( ko,zašto i zbog čega),
 • ukinuti praksu dodjeljivanja bilo koje vrste poslova licima koja nemaju registrovan privredni subjekt bez obzira na vrstu i količinu posla (tkz. sitna odrzavanja),
 • zabraniti bilo koju vrstu bahatosti u organu uprave na relaciji službenik-građanin ili službenik-službenik,
 • istražiti visinu i uzroke dugovanja za javnu rasvjetu,
 • uvesti potpunu kontrolu na upotrebu službenih vozila i potrošnju pogonskog goriva ( vožnja za potrebe političke stranke),
 • ispitati sudski epilog potrazivanja novčanih sredstava od strane „Bosna Kopa“ u visini 1,5 miliona KM za zemljište bivše fabrike Vegafruit,
 • urediti rad mjesnih zajednica i domove kulture vratiti na korištenje i gazdovanje MZ, odnosno građanima,
 • općinske takse svesti na minimum ili po mogućnosti iste ukinuti,
 • dovršiti objekte sportske namjene ( igrališta,sale i dvorane),
 • maksimalno ispitati uzroke gašenja odjeljenja Gimnazije u Srednjoj mješovitoj školi koje je neprekidno postojalo 23 god., te utvrditi uzrok „odjljeva“ učenika u iste škole susjedne Gračanice i grada Doboja,
 • sa školskim menadžmentom napraviti strategiju proizvodnje potrebnih kadrova srednjeg obrazovanja, odnosno ne proizvoditi kadrove kojih je enorman broj na Birou za zapošljavanje,
 • dječije obdanište staviti u funkciju obrazovne ustanove kako je to zakonom definisano,
 • provesti detaljnu istragu i stručno vještačenje izrađenih pečata po principu autentičnosti izdatog akta i otiska pečata,
 • izvršiti kontrolu javnih nabavki za protekle četiri godine ,a Komisiju za javne nabavke u budućnosti maksimalno kontrolisati u skladu sa propisanim zakonskim normama,
 • kao osnivač JU Doma zdravlja ispitati način prijema vozača, ložača i čistačica umjesto deficitarnih kadrova medicinske struke, te ispitati sudske epiloge i potraživanja po presudama.

Da bi se sve nabrojano  postiglo potrebno je organ uprave vratiti u zakoniti rad čvrstom i korektnom rukom štiteći prava i obaveze građana, štiteći prava i potrebe uposlenika, a poslije toga slijediti  vještine i savjete najuspješnijih privrednika u Općini bez kojih nema ekonomskog rasta i zaposlenja.

Press služba Stranke za BiH TK-a

 

Komentari

Komentara