Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ u 2023.godini za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih

Rental Travel

Korisnici koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava Odluke o odobravanju sredstava mogu preuzeti od ponedjeljka 25.09.2023.godine do petka 06.10.2023.godine u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona- Rudarska br. 65, 75 00 Tuzla.

Reha Centar

2.3. Lista nepotpunih prijava-subvencija kamata 2023

2.2 Rang lista korisnika sredstava 2023

2 .1 Odluka o odobravanju sredstava

aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara