Rekonstrukcija zgrade JU Narodno pozorište Tuzla najveća investicija u kulturi tokom 2015. godine

Menprom

U Budžetu Grada Tuzla za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, u dijelu namjenskih sredstava Budžeta – Sredstva od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrane, na poziciji „Kapitalni grant za rekonstrukciju zgrade JU Narodno pozorište Tuzla“, planirana su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 375.000,00 KM.

Reha Centar

NARODNO POZORIŠTE TUZLA

Planirana sredstva iskorištena su  za građevinske, građevinsko-zanatske i radove na elektroinstalacijama na krovnom pokrivaču, građevinske radove na pozornici-sceni Narodnog pozorišta, građevinske radove u gledalištu-velikoj sali, zatim za nabavku i gradnju opreme, odnosno novih tipskih pozorišnih stolica u gledalištu-velikoj Sali, što predstavlja najveću investiciju u kulturi tokom 2015. godine, dok će najvrijednija investicija u sportu, tokom 2016. godine, biti nastavak izgradnje stadiona Tušanj.

Tim povodom gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, danas je posjetio ovu ustanovu te se susreo sa direktorom, Arminom Ćatićem.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara