Rebalansom Budžeta Vlada potvrdila reformski karakter i partnerski odnos sa privredom

Spread the love
Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Prema prijedlogu Budžet iznosi 439.051.149,00 KM, što je za 6.006.961,00 KM ili oko 1,3% više u odnosu na prvobitni Budžeta Kantona za 2021. Posmatrajući rashodovnu stranu rebalansiranog budžeta, može se primijetiti da je Vlada posebnu pažnju posvetila povećanju sredstava planiranih za razvojne projekte i pomoć privredi, ali da je iskazala i socijalnu osjetljivost. Tako je pozicija kapitalnih ulaganja povećana za 1 milion KM i po izmjenama i dopunama Budžeta će za kapitalne investicije u našem Kantonu biti izdvojeno 2,5 miliona KM. Značajno povećanje je primjetno i na poziciji podrške poljoprivrednoj proizvodnji, gdje je osigurano povećanje od 2,5 miliona KM. Umjesto do sada predviđenih 4,5 miliona Vlada će shodno rebalansu poljoprivredu i ruralni razvoj podržati sa 7 miliona KM. Pozicija Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja je povećana za skoro 2,3 miliona KM, od čega je 1,5 miliona namijenjeno za podršku lokalnim zajednicama u vidu sanacije mreže lokalnih puteva, a oko 800.000 KM za podršku privrednim društvima iz oblasti prijevoza.

Reha Centar

Ono što treba još istaknuti jeste i da su ovim rebalansom osigurana sredstva za praktično formiranje Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, a Vlada je i za 1,1 milion povećala i iznos sredstava namijenjen za boračko invalidsku zaštitu. Na kraju treba napomenuti i da je rebalansom Vlada predvidjela i 60.000,00 KM za podršku radu Memorijalnom centru u Potočarima, kao i 64.000,00 KM za sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja.

Uz izmjene i dopune Budžeta Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o  izmjenama i  dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara