Razmatran Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2023. godinu

Spread the love
Rental Travel

Danas je u Gradskoj upravi Tuzle održana 23. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, na kojoj je razmatran Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2023. godinu. Kolegij je konstatirao da je u prošloj godini riješeno skoro 32 hiljade predmeta i postupaka, što predstavlja značajan broj u odnosu na broj građana.

Reha Centar

Međutim, istaknuto je i kontinuirano veliko opterećenje neriješenim predmetima, posebno u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, a povezano je s postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Također, povećan je i broj neriješenih predmeta u Službi za geodetsko- imovinske i pravne poslove, a što je rezultat kompleksnosti rješavanja zahtijeva upravnim postupcima u ovoj službi.

Kao odgovor na kompleksnost rješavanja zahtjeva upravnim postupcima, Kolegij je donio nekoliko zaključaka. Istaknuta je potreba za većom upotrebom informacionih tehnologija radi povećanja efikasnosti rada te potreba za intenzivnijim radom sa zaposlenima na povećanju produktivnosti i efektivnosti rada u službama.

Grad Tuzla će nastaviti s aktivnostima unapređenja saradnje s drugim organima radi smanjenja vremena potrebnog za obradu predmeta te će se raditi na procesu tehničkog opremanja službi i edukaciji zaposlenika kako bi se poboljšala efikasnost administrativnih procesa. Također, planira se nastavak aktivnosti podnošenja inicijativa za izmjene zakonskih i podzakonskih akata kako bi se olakšao rad gradske uprave. Izvještaj će biti upućen Gradskom vijeću radi dalje procedure.

Grad Tuzla

Komentari

Komentara