Održana 26. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

Spread the love
Rental Travel

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, danas je održao 26. sjednicu Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je razmatran obiman dnevni red koji se, najvećim dijelom, odnosio na javne finansije Grada Tuzle, kao što su izmjene i dopune Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, te izvještaji o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu.

Reha Centar

Razmatran je i utvrđen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, kao i dopune Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za istu godinu. U prethodnoj godini, Grad je raspolagao s ukupno 75,1 milion maraka, od čega je ostvareno oko 59 miliona maraka prihoda, uz suficit prenesen iz prethodne godine od 14,8 miliona maraka. Značajan dio prihoda usmjeren je u komunalnu infrastrukturu, socijalnu zaštitu, sport, kulturu i druge sektore od javnog interesa.

Ukupan budžet Grada Tuzle za 2024. godinu planiran je da iznosi 91.312.086,86 KM, uz predloženo povećanje budžeta za 4.580.415,03 KM. Ovo povećanje obuhvata sredstva namijenjena komunalnoj infrastrukturi, civilnoj zaštiti, sportu te drugim sektorima od javnog interesa. Novi ekonomski kodovi i linije finansiranja uvedeni su za finansiranje rada Roditeljske kuće kako bi se olakšao boravak i roditeljima i djeci koja boluju od najtežih oboljenja i obezbijedio kućni ambijent kako bi oni lakše prebolili sve te terapije koje primaju.

Što se tiče rashoda, najviše sredstava usmjereno je u oblast komunalne infrastrukture, posebno u putnu infrastrukturu, tekuće održavanje javne rasvjete, higijenu grada i sl. Također, izdvojena su značajna sredstva za socijalnu zaštitu građana, podršku nevladinom sektoru, sport, kulturu i druge oblasti od javnog interesa.

Rebalansom budžeta za 2024. godinu planirano je povećanje sredstava za 4.580.415 maraka, što obuhvata neraspoređeni dio suficita iz prethodne godine i povećane prihode: 2.432.109,90 KM predstavlja neraspoređeni dio suficita iz prethodne godine, 2.345.310,40 KM su povećani prihodi od različitih izvora i 197.005,27 KM su umanjeni prihodi i primitci na jednom dijelu budžeta. Ova sredstva će biti raspoređena u različite svrhe, uključujući komunalnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, muzejske aktivnosti, sport, zaštitu i spašavanje te turizam. Od dodatnih sredstava, 1.600.000 KM je namijenjeno civilnoj zaštiti, od čega će: 1.319.000 KM biti za hitne intervencije i sanaciju klizišta i 230.000 KM biti za preventivne mjere u zaštiti i spašavanju.
Za komunalnu infrastrukturu, planirano je dodatnih 1.200.000 KM, od čega:706.000 KM će biti za održavanje javne rasvjete, a 300.000 KM će biti za fond za komunalnu infrastrukturu. Za sport su dodatno izdvojena sredstva u iznosu od 32.400 KM.

Također, na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmatrani su i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period, kao i Izvještaj o realizaciji odobrenih investicija Grada Tuzle za isti vremenski period. Ti izvještaji pružili su uvid u finansijsko stanje Grada i efikasnost korištenja sredstava u prethodnoj godini, kao i efikasnost korištenja sredstava za različite svrhe. Na osnovu analize izvještaja, doneseni su zaključci i prijedlozi za dalje planiranje i upravljanje finansijama Grada, uključujući i rebalans budžeta za tekuću godinu.

Kolegij gradonačelnika Tuzle detaljno je analizirao navedene izvještaje te prijedloge odluka s ciljem unapređenja kvaliteta života građana i daljeg razvoja grada Tuzle, te će iste uputit u dalju proceduru Gradskom vijeću Tuzle na razmatranje i usvajanje.

aktuelno.ba/Grad Tuzla

Komentari

Komentara